Bioteknik

Bioteknik

Den mikrobiologiska världsbilden

– Hur är egentligen Livet organiserat nuförtiden? Inom den biologiska naturvetenskapen ägnas betydande tid och kraft åt att klassificera alla livsformer och inordna dem i /../