Den mikrobiologiska världsbilden

– Hur är egentligen Livet organiserat nuförtiden?

Inom den biologiska naturvetenskapen ägnas betydande tid och kraft åt att klassificera alla livsformer och inordna dem i ett övergripande, rationellt system. Man använder, liksom i alla tider, de verktyg som finns till hands. När det mänskliga vetandets gränser vidgas, och när teknik och vetenskap går framåt, förändras även verktygen. Äldre system kasseras när nya, än mer välmotiverade system ersätter de föråldrade. Ett sådant stort paradigmskifte inträffade senast på 1970-talet.

Fram tills dess indelades allt liv i två väsensskilda domäner: prokaryoter och eukaryoter. Uppdelningen i dessa två kategorier baserades på förekomsten av en cellkärna – det vill säga det membran som inhägnar DNA-molekylen och det maskineri av proteiner som omger den. Eukaryoter (där samtliga flercelliga organismer ingår) har en cellkärna. Prokaryoter har det inte.

Prokaryoter ansågs samtliga vara någon form av bakterier. Bakterier, i sin tur, var klassificerade främst efter sitt utseende och sättet på vilket de reagerar med vissa kemikalier.

Upptäckten av en tredje domän!

Sekvenseringstekniken (förmågan att avläsa DNA-koden) ändrade på allt detta, när kunskap på molekylär nivå blev möjlig. Plötsligt visade sig särdrag i det genetiska materialet som bara kunde tyda på nära släktskap – eller dess motsats. Och resultatet var oväntat. Det kullkastade tidigare system.

Det var som att gå från övertygelsen att “alla fläckiga djur utgör en och samma djurart” till insikten om att helt andra karaktärsdrag är betydligt viktigare för en rationell klassificering.

Den amerikanske forskaren Carl Woese började på 60-talet att med enkla och mycket tidsödande metoder sekvensera ribosomalt RNA, en “halv” DNA-sekvens som återfinns i varje cell. Tillsammans med vissa proteiner bildar det ribosomen, en struktur där kopior av DNA-koden avläses och översätts till kedjor av aminosyror. Detta är en absolut grundläggande process i allt levande och Woese ansåg också dessa sekvenser vara Livets minsta gemensamma nämnare.

Han upptäckte att en grupp mikroorganismer såg ut som bakterier men inte tycktes vara släkt med dem. De saknade cellkärna, men deras ribosomala RNA var nära besläktat med motsvarande molekyl hos eukaryoter – gruppen vi själva tillhör. Den märkliga gruppen var arkéer. Domänen: Archaea.

Hans upptäckt kom att revolutionera uppfattningen om hur livet på jorden är besläktat och organiserat. Men först efter en intensiv och infekterad debatt inom forskarvärlden kom den nyupptäckta domänen att erkännas.

Livets släktträd har alltså sedan 1970-talet officiellt tre grenar: bakterier, eukaryoter och arkéer!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03