Bioteria <3 bioteknik!

Med bioteknikens hjälp kan vi ta de stora kliven mot en hållbar framtid

Vi på Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. 

Vi kan konstatera att utvecklingen verkligen går framåt! Medvetenheten om planetens sårbarhet ökar hela tiden och de biologiska vetenskaperna producerar fantastiska forskningsresultat. Vi står på tröskeln till bioteknikens tidsålder – och den har en mycket, mycket stor världsförbättrande potential!

På en mängd områden hindras inte längre utvecklingen av vad som är möjligt. Allt tycks kunna utföras med hjälp av mikroorganismer..! Däremot hindras utvecklingen av vad som kan anses ekonomiskt försvarbart. Det måste nu bli möjligt att dra nytta av forskningens landvinningar till en så pass låg kostnad att metoden kan konkurrera ut lösningar som är billiga men direkt miljöförstörande. Visioner måste vara möjliga att förverkliga!

Sedan 60-talet har plast, kemi och petrokemiska produkter saknat konkurrens. Fortfarande är det betydligt billigare att tillverka plast av olja än att tillverka biologiskt nedbrytbar och rent producerad bioplast. Därför dröjer de hållbara alternativen. Men olja, plast och kemi hyllas definitivt inte längre. Tiden då de sågs som symboler för modernism, rationalitet och framtidstro är över för alltid!

Men vi befinner oss även i en tid då hållbarhet har ett betydande – och stigande! – egenvärde. Tillräckligt stort för att förmå det absoluta plastföretaget LEGO att lägga enorma resurser på utvecklingen av alternativa, hållbara material.  

Hållbarhet – bioteknik – Bioteria 

Våra tre biosystem – GOR Biosystem för fettavskiljare, ORS Biosystem för avfallsutrymmen och VENT Biosystem för storköksventilation – innehåller effektiva fettnedbrytande bakterier som omvandlar fettet till koldioxid och vatten. Därmed är mycket vunnet! Tömningsbehovet minskar kraftigt i fettavskiljare. Lukt försvinner. Starka kemikalier kan undvikas vid skorstensrengöring. Driftproblem och arbetsmiljöproblem minskar.

Bioteknik för rengöring och fettnedbrytning är ett konkret exempel på gröna visioner som kunnat omsättas i vardaglig verklighet. Metoden är miljövänlig och hållbar – men har även den ytterligare fördelen att samtidigt spara pengar åt fastighetsägare och verksamhetsutövare. 

Bioteknik ger oss chansen att lämna traditionella, miljöförstörande lösningar bakom oss och använda biologiska metoder för att lösa våra problem, med omsorg om vår planet. Vi kallar det en Biorevolution! 

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03