Tjänst

Utbildning

Om Utbildning

Utbildning

Fett är ett kostsamt problem och en stor utmaning på samhällsnivå. Våra fettutbildningar syftar till att sprida kunskap om fettproblemet och dess ofta underskattade betydelse och omfattning. Vi håller många fettutbildningar för kommunala tjänstemän inom alla de områden som berörs av fettproblemet – i synnerhet vatten och avlopp, miljö, hälsa och stadsbyggnad.

VVS-konsulter, byggtekniska konsulter och byggentreprenörer har en nyckelroll när nya byggnader uppförs och verksamheter planeras. När deras kunskap om fett ökar, minskar risken för felprojekteringar. Våra fettutbildningar riktade till konsulter underlättar deras arbete med att hålla sig à jour med teknikutvecklingen.

Eftersom ett stort ansvar för fungerande fettavskiljning även vilar på fastighetsägare och verksamhetsutövare erbjuder vi fettutbildningar som informerar dem om både fettproblemet och om deras rättigheter och skyldigheter.

Våra utbildningar

Bioterias Fettutbildning

Syftet med utbildningen är att få kunskap kring fettproblematiken i ledningsnätet, minska kostsamma misstag och undvika driftstörningar. Bioterias fettutbildning är ett utmärkt sätt att skapa samsyn mellan olika aktörers ansvarsområden för fungerande fettavskiljning från vs konsulter, entreprenörer till fastighetsägare och verksamhetsutövare.

  • Varför fett är ett miljö- och samhällsproblem
  • Varför fettavskiljare
  • SSEN-1825
  • Projektering och dimensionering
  • Vad innebär drift- och underhåll
  • Olika aktörers ansvar för fungerande fettavskiljning

Niklas Axelsson, VD och grundare av Bioteria – en populär föreläsare

Niklas historia börjar när han som 16-åring åker till USA för att bli hockeymålvaktsproffs men kom hem med en examen i biologi – vilket blev avgörande för bildandet av Bioteria. Under Bioterias resa har Niklas fått stor erfarenhet av att bygga ett framgångsrikt företag, att stå för en ny teknik på en omogen marknad och att utmana gamla strukturer och tankesätt.

Niklas blev prisad under The Serendipity Challenge Sweden 2014 – en tävling för entreprenörsledda bolag i tillväxtfas. Tävlingen riktar sig till bolag som bygger på en unik innovation eller affärsidé med potential att kommersialisera produkter eller tjänster på den globala marknaden.

Niklas har även uppmärksammats för den goda företagskultur han byggt upp på Bioteria genom att nomineras till Årets VD.

I boken Lycklig lönsamhet används Bioteria som ett av 5 goda exempel på företag som lyckats bygga stark företagskultur och starka värderingar i praktiken.

Niklas erfarenheter och framgångar inom idrottsvärlden, av innovativa lösningar och av framgångsrikt företagsbyggande har gjort honom till en populär föreläsare.

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.