Tjänst

Flödesberäkning fettavskiljare

Om Flödesberäkning fettavskiljare

Flödesberäkning

En flödesberäkning innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet ska sakta ner så pass mycket att det svalnar tillräckligt för att fettet ska avskiljas. Lyckligtvis kan alla dessa samband relativt enkelt beräknas med hjälp av en formel. Om du använder dig av Bioterias fettavskiljarguide får du dessutom hjälp med beräkningen!

Olika sätt att uppskatta förväntat flöde

Sannolikhetskalkyl

En sannolikhetskalkyl utgår från den konkreta köksritningen och den befintliga köksutrustningen – det vill säga det faktiska antalet diskmaskiner, golvbrunnar, vattenlås, spisar och kokgrytor som kan användas samtidigt.

Verksamhetskalkyl

En verksamhetskalkyl utgår från schablonvärden som anger vilket spillvattenflöde en specifik verksamhet (sjukhus, hotell, skola) rimligen kan antas producera per dygn.

Uppgifterna från sannolikhetskalkyl och verksamhetskalkyl utgör sedan en del av underlaget för dimensioneringen genom att ge värdet på största spillvattenflöde (l/s) i flödesberäkningens formel.

Lathundskalkyl

Ibland kan en snabb överslagsberäkning behöva ersätta faktisk information – till exempel vid projektering på ett mycket tidigt stadium, då uppgifter om en framtida verksamhet är bristfällig. Antal sittplatser / 100 ger ett hum om den nominella storleken: 700 sittplatser / 100 = NS 7 (ett förväntat flöde på 7 liter per sekund).

Vill du veta mer om dimensionering?

En dimensionering av en fettavskiljare innebär en uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att fettet ska hinna avskiljas innan avloppsvattnet rinner vidare ner i ledningarna. Men för att dimensionera en fettavskiljare rätt måste man förstå vilka faktorer som avgör fettavskiljarens storlek. Vad säger normen? Hur går en flödesberäkning till enligt svensk och europeisk standard? Och mycket mer. Ladda ner vår guide Konsten att dimensionera en fettavskiljare rätt.

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.