Smart Bioremote är ett kraftfullt verktyg för effektivt miljö- och hållbarhetsarbete

Vatten blir allt mer dyrbart – och medveten vattenförvaltning allt viktigare

Naturens vattenomlopp är nära förbundet med samhällets vattenomlopp. Dessa båda omlopp är i själva verket sammanlänkade och omöjliga att skilja från varandra. Ökad miljöövervakning av sjöar och vattendrag måste därför samverka med övervakning av vattnet medan det passerar genom samhällets infrastruktur, på sin väg tillbaka ut i naturen. Smart BioRemote är just ett sådant verktyg – för vattnets huvudmän och för privata företag.

Samhällets stora vattenförvaltare är Sveriges kommuner

Svenska kommuner är huvudmän för vattenförsörjning och avlopp. VA-avdelningarna på kommunerna ansvarar för det underjordiska ledningssystem som cirkulerar vattnet genom våra samhällen. Men hela denna infrastruktur är nu i ett närmast akut behov av kommande stora investeringar och upprustning. Denna impopulära utgiftspost kommer att drabba kommunerna och deras skattebetalare.

Fett är ett ett specifikt problem som drabbar denna infrastruktur, genom sina synnerligen besvärliga egenskaper och sin förmåga att täppa till rören. Fett är också det område där Bioteria utvecklat sin expertkunskap: Fettavskiljare är essentiella knutpunkter på vattnets väg – och förstärkta med biosystem kan de även eliminera fettet innan det orsakar driftstörningar, lukt- eller logistikproblem.

Om den konkreta infrastrukturen för dricksvatten och avloppsvatten kan liknas vid ett blodomlopp, kan digitaliseringen av denna struktur liknas vid ett nervsystem. Bioteria tillhandahåller med Smart Bioremote en ”kännande” struktur som möjliggör kraftigt ökad kontroll för blodomloppets huvudmän, som ansvarar för vatten- och avlopp.

När fettavskiljare och biosystem kopplas upp innebär det ett dramatiskt ökat inflöde av information om avloppsvattnets status och fettbelastning. Alla dessa knutpunkter kan övervakas i realtid och deras funktioner kan anpassas efter omständigheterna. Det blir möjligt att ta full kontroll över det vatten som cirkulerar genom avloppsledningsnätet. Detta möjliggör i sin tur anpassning efter omständigheterna och beredskap i de stora kommunala reningsverken, vilket minskar risken för haverier och ofullständig avloppsvattenbehandling. Detta ökar kommunernas möjlighet att styra sina resurser rätt och samtidigt skydda miljön.

Samhällets vatten och naturens vatten – två looper, allas ansvar

Brist på rent vatten är ett globalt problem som angår samtliga samhällsaktörer, inklusive privata företag – något som WWF (Världsnaturfonden) framhöll 2018 i rapporten ”Water stewardship revisited. Shifting the narrative från risk to value creation”.

Man konstaterar i rapporten att vattenfrågor är något som samtliga verksamheter måste förhålla sig till, eftersom tillgången på rent vatten definitivt inte kommer vara en självklarhet i framtiden. Det är följaktligen ytterst angeläget även för den privata sektorn att aktivt bidra till förvaltningen av den resurs som ensam utgör skillnaden mellan liv och död. Genom att som samhällsaktör, offentlig eller privat, ta kontroll över den egna resursförbrukningen och vattenanvändningen, avvärjer man inte bara ett hot mot den egna verksamheten och framtiden, utan man skapar också ett livsviktigt, bestående värde.

WWF konstaterar också att en ny era av miljöövervakning via internet redan är här.

I korthet: Internet har möjliggjort storskalig övervakning av världens vatten. Nu kommer de stora mängder inströmmande information – som dessutom blivit allt mer komplex och detaljerad – att behöva tolkas, analyseras och omsättas i praktisk nytta. Här ser Världsnaturfonden ett konkret och omedelbart behov av innovativa företag som deltar i och driver fram det som kommit att kallas den fjärde industriella revolutionen. Möjligheterna den nya tekniken erbjuder tycks oändliga.

“The so-called ‘Fourth Industrial Revolution’ – the new way of operating enabled via the internet and globally networked data – is radically shifting modes of thinking when it comes to water data. For many years the water community has been calling for more (and better access) to water data; indeed, most water bodies around the planet still lack basic monitoring.

However, there is a fairly radical shift that has occurred over the past five years and we now stand at the edge of a new era of water data in which the challenge will cease to be a quantity of data challenge, and become more of a coordination, interpretation and quality of data challenge. Few have considered, let alone begun to respond to, this shift.

The terabytes of remotely sensed data coming from a growing number of satellites and drones, the emergence of cloud-based computing to process data, the development in Artificial Intelligence, the growth in wi-fi linked devices (the “internet of things” or IoT), the adaptation of smartphones to act as sensors, and many other technological developments have created a new reality of data abundance and massive opportunities. (…) We now need companies to help enable this revolution – especially as we consider measurement of common basin data.” (1.3.4 Unlock the fourth industrial revolution, sid 23).

Privata företag kommer behöva bli medvetna vattenförvaltare!

Stora mängder dricksvatten och avloppsvatten strömmar genom privata företag. Stora fastighetsbolag ansvarar ofta för mängder med verksamheter som kräver fettavskiljare, och mindre privata verksamhetsutövare, som hotell och restauranger, har även de fettavskiljare i sina lokaler. Smart Bioremote erbjuder möjligheten för dessa aktörer att övervaka och kontrollera sin vattenanvändning och effektivt strama åt sin resursförbrukning.

Effektiv och resurssnål vattenförvaltning är viktig och kommer bli ännu viktigare. Teknikutvecklingen kommer ge alla samhällsaktörer stora möjligheter att använda inflödet av data för att effektivisera sina processer och styra resurser rätt. Nya praktiker utvecklas snabbt. Vi kan alla lära oss av varandra. Det är en framtidsfråga – med enorm potential!

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03