Produkt

Biologisk rening i fettavskiljare

Om Biologisk rening i fettavskiljare

Bryt ner fettet direkt i tanken

GOR BioSystem är en patenterad teknik med förmåga att reducera fett och eliminera lukt i fettavskiljare. Metoden liknar den som utförs vid reningsverk.

Biologisk rening i fettavskiljare går ut på att förstärka ett befintligt mikrobiellt ekosystem genom att tillföra högpresterande, optimerade organismer som förändrar de processer som pågår i fettavskiljaren.

Biologisk behandling av fettavskiljare har möjliggjort kraftigt förbättrade fettavskiljare där fettet kontinuerligt bryts ner, vilket drastiskt minskar både tömningsbehovet, luktproblem och minskade driftstörningar.

PRODUKTER

GOR BioSystem

Hur fungerar GOR BioSystem

GOR BioSystem är ett bioteknologsikt lukt- och fettreduceringssystem för fettavskiljare. Genom regelbunden dosering av mikroorganismer bryts fettet ner i en kontrollerad biologisk process. GOR BioSystem ger en mer pålitlig och driftsäker fettavskiljare med kraftigt minskat tömningsbehov och minskad risk för luktstörningar. Tömningsintervallet kan behovsanpassas vilket spar pengar och minskar utsläpp från tunga transporter.  

Smart Bioremote

GOR BioSystem Smart Bioremote har samma funktion som GOR BioSystem men med uppkopplade sensorer för ökad kontroll. Genom att koppla upp biosystemet står fettavskiljaren i ständig övervakning och möjliggör ett mer proaktivt drift- och underhållsarbet av Bioterias tekniker. 

Du som kund får ökad kvalitet och en betydligt mer driftsäker fettavskiljare minskad risk för luktstörningar. 

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Fördelar GOR BioSystem

Minskar tömningsbehovet

En traditionell fettavskiljare utformad enligt SSEN 1825 ska tömmas 1 gång per månad. Genom att installera GOR BioSystem i din traditionella fettavskiljare bryts fettet ner kontinuerligt. Istället för att tömma 12 gånger per år kan du vanligtvis sänka tömningsbehovet till 1-4 gånger per år.

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.