Leading the biorevolution

Bioteria - Leading the biorevolution

Bioteria är världsledande inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv waste management. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom fettavskiljning, avfallshantering och storköksventilation.

100 nya BioSystem under Bioteria Green Week

Under Bioteria Green Week delade vi ut 100 hållbarhetschekar

Under Bioteria Green Week ville vi göra biotekniken ännu mer fördelaktig genom att dela ut 100 bioterianska hållbarhetscheckar. Under en begränsad period fanns möjlighet att investera i ett biosystem till en bråkdel av kostnaden. Varje check hade ett värde på upp till 75% av investeringskostnaden. Checken kan ge ett hållbarhetsvärde som motsvarar en kraftig koldioxidminskning med upp till 20 ton CO2.

Tack alla som under Bioteria Green Week valde miljövänlig bioteknik till sin fastighet.

Tillsammans bygger vi en bättre värld. 

När fettavskiljare och biosystem kopplas upp innebär det ett dramatiskt ökat inflöde av information om avloppsvattnets status och fettbelastning. Det blir möjligt att ta full kontroll över det vatten som cirkulerar genom avloppsledningsnätet. Detta möjliggör i sin tur anpassning och beredskap i de stora kommunala reningsverken, vilket minskar risken för haverier och ofullständig avloppsvattenbehandling. Detta ökar kommunernas möjlighet att styra sina resurser rätt och samtidigt skydda miljön.

Senaste inläggen

Nyheter

Go Green under Black Week

Nu gör vi det ännu mer fördelaktigt att minska sin klimatpåverkan. Vi delar ut 100 bioterianska hållbarhetscheckar. Varje check har ett värde på upp till 75% av investeringskostnaden. Checken kan ge ett hållbarhetsvärde som motsvarar en kraftig koldioxidminskning med upp till 20 ton CO2.

barn i samhall
Nyheter

Spar energi förnuftigt

Energikrisen har slagit hårt mot kommuner och regioner runt om i landet. I jakten på lösningar har fokus nu hamnat på många av de energikrävande /../

Vad vill du ha hjälp med?

Luktstörning

Ibland uppstår luktproblem vars orsaker kan vara svåra att identifiera. Bioteria utför luktutredningar som syftar till att finna den bakomliggande orsaken – så att de åtgärder man sedan väljer att vidta verkligen blir effektiva. 

Läs mer

Miljöanpassning

I våra biosystem – för fettavskiljare, avfallsutrymmen, avlopp och storköksventilation – används modern bioteknik för att bryta ner fettet på plats och omvandla det till koldioxid och vatten. Den positiva inverkan på miljön blir flerfaldig. När fettet försvinner minskar samtidigt både behovet av tunga transporter, behovet av kemiska lösningar på fettproblemet samt behovet av miljöförstörande teknik för luktbekämpning.

Läs mer

Lönsamhet

Bioteknik som eliminerar fett minskar driftstörningar i alla system och på alla platser där den appliceras. Biotekniska lösningar minskar också behovet av en mängd fasta kostnader man brukar se som oundvikliga, såsom kostnaden för tömningar av fettavskiljare. I ventilationssystem som behandlas med bioteknik kan värmen återvinnas – vilket syns på elräkningen. På samma sätt elimineras behov av kyla eller ozon i avfallsutrymmen.

Läs mer

Drift och underhåll

Drift och underhåll är en omistlig del av problemfri funktion. Bioterias ansvar för sina biosystem sträcker sig långt utöver försäljningsdatum. Våra biosystem verkar i en fettrik miljö – i fettavskiljare, avlopp, storköksventilation och avfallsutrymmen – där alla komponenter utsätts för stora påfrestningar och ett betydande slitage.

För att de ska fungera varaktigt, driftsäkert och optimalt måste utbildad personal hålla dem i gott skick genom regelbunden service – helst som en del av ett drift- och underhållsprogram.

Läs mer

Rådgivning

Bioteria erbjuder expertkunskap från planeringsstadiet till installation och driftsättning. Genom våra skräddarsydda program för drift- och underhåll är vi kontinuerligt närvarande. Vi ser vad som fungerar i verkligheten och det åligger dessutom oss att lösa de eventuella problem som uppkommer.

Läs mer

Futurum

Benny Fägerstad

Verksamhetsutvecklare Futurum Fastigheter i Örebro
“För oss är det viktigt att få god ekonomi i de miljöinvesteringar vi gör, då kan vi investera i ännu fler miljöriktiga lösningar!”
Telge

Peter Roth

Energi- och Driftsamordnare, Telgefastigheter
“Vi har valt Bioterias VENT BioSystem som standard när vi bygger nya storkök idag. Förutom att det möjliggör en effektiv värmeåtervinning så spar vi också mycket pengar på driften och minskar vår kemikalieanvändning.”
bioteria håller utbildning