En av Jordens första livsformer kan även rena avloppsvatten

Genom att elegant koppla ihop flera mikroorganismers metabola vägar kan ett ämne omvandlas i flera steg, från skadligt till oskadligt – eller åtminstone mindre skadligt.

I ett bortglömt prov på Max Planck Institute upptäckte forskare nyligen en mikroorganism (från domänen Archaea, ordningen Methanosarcinales) med förmåga att omvandla metan (CH4) till koldioxid (CO2) i närvaro av oxiderat järn. Men inte bara det: samtidigt har den förmågan att omvandla nitrat (NO3) till ammonium (NH4+) – och alltsammans i en anaerob miljö, det vill säga i frånvaro av syre.

Institutets forskare hade sökt efter den länge. Man hade nämligen redan förutsett existensen av en sådan organism – bara genom att konstatera att ett sådant levnadssätt var teoretiskt möjligt. Naturen lämnar inga möjligheter oprövade! Och här var den alltså – i ett prov från Twentekanaal, en vattenväg som flyter genom Nederländerna.

Vad har nu detta för betydelse?

Framför allt: den nya upptäckten innebär att ännu ett viktigt verktyg lagts till den växande arsenalen av möjliga biotekniska lösningar på miljöproblemen. Metan är en av de värsta växthusgaserna och vattenrening med hjälp av denna arké skulle kunna reducera utsläppen betydligt.

Genom att den dessutom omvandlar nitrat till ammonium skulle den även kunna livnära en annan grupp organismer, anaeroba anammox-bakterier, som omvandlar denna kväveförening till oskadlig kvävgas (N2).

Uråldriga metoder ger modern miljöteknik

Arkéer som den nyligen upptäckta Methanosarcinales kan ha frodats på Jorden så tidigt som för fyra miljarder år sedan, perfekt anpassad till ett järnrikt hav och en metanrik atmosfär. Genom att utforska denna mikroorganism kan vi därmed även få ökad förståelse för utvecklingen av livet på Jorden. 

Mikroorganismers omvandling av materia har en avgörande betydelse för olika ämnens kretslopp i naturen –  genom jord, vatten, luft och levande varelser. Bioteknik inom miljöområdet syftar till att använda denna fantastiska potential i människans tjänst – ofta, dessvärre, för att lösa problem orsakade av mänsklig aktivitet!

Genom att använda naturens metoder minskar vi risken för att skapa nya problem med lösningarna på gamla problem. Eftersom mikroorganismer fortfarande utgör en enorm outforskad ”mörk materia” inom biologin upptäcks nya arter – och nya möjligheter! – i en närmast svindlande omfattning.

Innevånarna på den bruna planeten

Arkéer – den tredje domänen – är ett stort mikrobiellt rike som uteslutande utgörs av encelliga organismer. De är inte släkt med bakterier: Deras molekylära egenskaper är unika eller delas med medlemmarna av vår egen domän; eukaryoter. De antas vara den första varianten av liv som uppstod på jorden, under dess unga mer extrema fas – då atmosfären dominerades av metan. Ofta återfinns de på platser där varken ljus, syre eller organiska föreningar finns tillgängliga.

Källa: 

Archaea catalyze iron-dependent anaerobic oxidation of methane; (2016) PNASKatharina F. Ettwiga, Baoli Zhua,Daan Spetha, Jan T. Keltjensa, Mike S. M. Jettena, and Boran Kartala. 

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03