Tjänst

Projektering fettavskiljare

Om Projektering fettavskiljare

Projektering av fettavskiljare

Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats. På det här stadiet fattas en mängd beslut vars syfte är att säkerställa bästa möjliga funktion, minimera riskerna för driftstörningar och underlätta kommande års drift och underhåll.

Vi erbjuder trygghet från start till mål!

Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats. På det här stadiet fattas en mängd beslut vars syfte är att säkerställa bästa möjliga funktion, minimera riskerna för driftstörningar och underlätta kommande års drift och underhåll.

Dimensionering

Vi hjälper till med dimensionering och säkerställer att fettavskiljaren får rätt storlek.

Val av modell

Vi hjälper till att välja rätt modell för verksamhetens flöden och specifika behov.

Placering

Vi hjälper till att placera fettavskiljaren utifrån fastighetens utrymmen och förutsättningar.

Vad innebär projektering av fettavskiljare

Varje projektering är unik.

Förutsättningarna kan variera från “den här verksamhetens fettavskiljare behöver uppgraderas” till “på den här platsen ska en ny byggnad uppföras”. I det första fallet ska den mest lämpade fettavskiljaren för verksamheten väljas och infogas i en befintlig struktur. I det andra fallet måste fettavskiljaren beredas plats – i byggnaden eller i marken – med hänsyn tagen till VA-huvudmannens krav, byggregler, livsmedelssäkerhet och arbetsmiljö. Varje situation innebär en varierande uppsättning utmaningar.

En projektering inrymmer ofta ett stort mått av samordning mellan alla aktörer inblandade i ett byggprojekt. Den optimala lösningen är den som tar hänsyn till så många faktorer som möjligt: funktion, driftsäkerhet, effektivitet, miljö och ekonomi.

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Bioteria erbjuder

Dimensionering

En dimensionering av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet ska sakta ner så pass mycket att det svalnar tillräckligt för att fettet ska avskiljas. Vi hjälper dig med dimensionering av fettavskiljare.

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.