MICROPIA – ett museum för mikroorganismer!

Biologins Mörka Materia 

Alla som djupt fascineras av mikroorganismer vet att detta kan vara en pedagogisk utmaning att förklara. Mikroorganismer – bakterier, svampar, arkéer och andra encelliga organismer – är inte bara osynliga för blotta ögat, de är även illa beryktade. I synnerhet bakterier.

Micropia i Amsterdam gör dock ett imponerande försök att ändra på detta! Micropia är världens första museum helt ägnat planetens mest framgångsrika livsformer, och det enda i sitt slag.

Micropias mission är att synliggöra mikroorganismernas värld och berätta om Livet i sin enklaste men absolut mest variationsrika form.

För initiativtagarna bakom Micropia finns lösningen på vår tids globala problem i den mikroskopiska världen. Nu vill de sprida kunskapen om mikroorganismernas betydelse och deras förbluffande potential – med sikte på framtidens teknik och möjligheter.

Encelliga livsformer – en kraft att räkna med

Jorden har tillhört mikroorganismerna sedan de dök upp för kanske fyra miljarder år sedan, och den tillhörde dem ensamma under större delen av denna tid. Deras försprång är ointagligt. Deras anpassningsförmåga är oöverträffad. Bakterier, till exempel, har anpassat sig till alla tänkbara och otänkbara miljöer på jorden och kan livnära sig på praktiskt taget all materia, organisk och oorganisk. Mikroorganismer inverkar på alla planetens kretslopp och tar del i alla naturliga processer.

Framtidens teknik kommer att byggas på samarbete med jordens mäktigaste och talrikaste innevånare!