Mikroorganismer renar världens vatten

Bioteknik minskar behovet av kemiska ämnen för att lösa problem orsakade av andra kemiska ämnen!

Från textilfabrikerna runt om i världens låglöneländer rinner en strid ström av blått, rött, lila och gult avloppsvatten rakt ut i mark och vattendrag. Textilindustrins förbrukning av vatten är enorm, samtidigt som tillgång till rent vatten ofta är ett problem för befolkningen. Nedbrytning av textilfärger är svårt på grund av deras kemiska egenskaper. Färgmolekylerna är synnerligen stabila eftersom klädernas färger måste ha hög infärgningsförmåga och vara motståndskraftiga mot tvättmedel, syrets oxidation och solens UV-strålning.

Resultatet blir beständigt färgglada kläder men samtidigt ett avloppsvatten i regnbågens alla färger, som ofta strömmar orenat rakt ut i naturen. Formuleringen av regler på området har mycket liten effekt. Viktig svensk miljöforskning inriktar sig istället på att lösa problemet med hjälp av bioteknik.

Mikroorganismer har en stor och variationsrik aptit på allt från organiska ämnen som fett till miljöfarliga och svårnedbrytbara kemikalier! Därför är olika typer av bakterier och jästsvampar de mest effektiva – och samtidigt miljövänliga – verktyg som står till buds för att rena avloppsvatten. Metoden är billig. Delvis därför är den framför allt också genomförbar, även för tredje världens textilindustrier.

Bioteknik innebär att använda sig av den kemi som uppstått i levande system

För en mikroorganism är i stort sett ”allt”, från grundämnen till både organiska och oorganiska föreningar, en resurs att använda någonstans i den egna ämnesomsättningen. Bara genom att isolera mikroorganismer från den plats där en viss substans finns tillgänglig är chansen stor att upptäcka arter som utvecklat förmågan att tillgodogöra sig den. Följaktligen borde en soptipp vara en skattkammare för forskare inom miljö- och bioteknik. Och mycket riktigt: soptippen utanför staden Sakai, Japan, är en av de platser där forskare funnit bakterier som bryter ner plast. ”One man’s trash is another man’s treasure”.

När människor tar hjälp av mikroorganismer skördar vi frukterna av deras exceptionella förmåga till anpassning, som ger dem möjlighet att snabbt kunna frodas i sin miljö. Bakterier är experter på att frodas! Den biologiska kemin är målinriktad och specialiserad. Bakterier som lever bland färgmolekyler lär sig snart knäcka dem. Det bästa vi kan göra är att kopiera deras teknik eller använda dem själva som verktyg!

Bioteria renar avloppsvatten med bioteknik!

Bioterias lösningar för rening av vatten bygger på samma biotekniska principer. Men eftersom vi är experter på nedbrytning av fett och organiskt material är våra bakterier det också!

Bioterias fettavskiljare och minireningsverk har ett kraftfullt men helt miljövänligt biologiskt reningssteg integrerat i sin reningsprocess. På så sätt kan vi använda naturens kraft för att eliminera fett och organiskt slam, med minsta möjliga miljöpåverkan.

En guide av Bioteria  Bioteknik i fettavskiljare    - en vetenskapligt grundad metod Ladda ner