Pumpstationer

Driftsäkra och effektiva pumpstationer

Genom att installera en pumpstation som baseras på bioteknik får verksamheten en tillförlitlig och luktfri lösning som kontinuerligt bryter ner ansamlat fett och organiskt material.

Om Pumpstationer

Välj Bioterias hehetslösning för pumpstationer

På Bioteria hjälper vi er att hitta en energi- och kostnadseffektiv lösning som är hållbar över tid. Med Bioterias helhetslösningar för pumpstationer kommer du snabbt till rätta med krånglande pumpstationer. Genom att använda bioteknik renas avloppsvattnet kontinuerligt av mikroogranismer vilket ökar pumparnas livslängd och minskar risken för igensättningar, luktproblem och hälsofaror. Vi erbjuder även projektering, installation samt drift och underhåll.

  • Minskar problem med fett och lukt
  • Skonar pumparnas livslängd
  • Löpande drift- och underhåll

Hur driftsäker är er pumpstation?

En pumpstation som håller över tid är viktigt för att vattnets kretslopp ska fungera som det ska. Men fett och organiskt material som följer med avloppsvattnet orsakar ofrivilliga stopp och driftfel i pumpstationen, vilket snabbt kan få förödande konsekvenser.

Dålig lukt

När fetter sätter igen en pumpstation uppstår dåliga lukter och risken för flytslam och flugbildning ökar drastiskt.

Översvämningar

För mycket fett i pumpstationen förkortar deras livslängd och ökar risken för stopp, igensättningar och översvämningar.

Höga kostnader

Återkommande igensättningar blir snabbt till höga kostnader för underhållsarbeten och mer omfattande reparationer.

Fördelar med miljöteknik

Investera i smart miljöteknik för pumpstationer

En övergång till miljöteknik behöver inga omfattande ekonomiska eller tidsmässiga investeringar, dessutom har det flera fördelar. Vi hjälper er att hitta en hållbar lösning som passar just era verksamhetsbehov.

På Bioteria har vi den kunskap och erfarenhet som behövs för att stötta er verksamhet från start till mål. Vi utreder behov och föreslår lösningar för pumpstationer samt installerar, driftsätter och underhåller.

Vi erbjuder pumpstationer baserad på bioteknik och kan även uppgradera din befintliga pumpstation oavsett vilket fabrikat du har. Det innebär att fetter och dålig lukt tas om hand av mikroorganismer i en naturlig och kemikaliefri process.

Med bioteknik blir det enklare för fastighetsägare och verksamhetsutövare att få en hygienisk, resurssnål och fungerande pumpstation med långsiktig hållbarhet.

Minskade sanitära problem

Genom att låta mikroorganismer bryta ner fettet i pumpstationen motverkas flytslam, dålig lukt och flugbildning.

Kostnadseffektivt

Med bioteknik tas fettet om hand på plats vilket minskar kostnaderna för driftstopp, underhåll och trasiga pumpar.

Minskat underhåll

Genom att regelbundet bryta ner det ansamlade fettet minskar behovet av drift och underhåll.

Få full kontroll över dina anläggningar med ett skräddarsytt drift- och underhållsprogram

Spara tid och fokusera på er kärnverksamhet genom att låta oss ansvara för drift och underhåll av avloppsystem, avfallshantering och storköksventilation. Tillsammans hittar vi det bästa upplägget för er!

Regelbundna besök

Våra servicetekniker gör löpande kvalitetskontroller för att säkerställa driften och de biologiska processerna.

Dokument online

På vår kundwebb hittar du all nödvändig dokumentation om din anläggning. Till exempel journaler, statistik och protokoll.

Uppkopplad anläggning

Med hjälp av sensorteknik kan vi hålla koll på din anläggning dygnet runt och utföra förebyggande underhåll via fjärrstyrning.

Läs mer

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5