Tjänst

Drift och underhåll av storköksventilation

Om Drift och underhåll av storköksventilation

Drift och underhåll av storköksventilationen

En storköksventilation som är utrustad med Bioterias fettreduceringssystem – VENT BioSystem – har Bioteria fullt funktionsansvar. Ett skräddarsytt serviceprogram genomförs regelbudet av utbildad BioMaintenance Tekniker. Detta för att din ventilation ska vara brandsäker och utan driftstörningar.

Varför drift och underhåll av storköksventilation?

Brandskydd för din säkerhet

När brännbara fettbeläggningar utsätts för hetta i en syrerik miljö finns allt som krävs för att en brand ska starta. En mycket stor del av alla bränder i storkök och restauranger orsakas av matfett som antänder.

VENT BioSystem är ett biologiskt och helt automatiskt rengöringssystem för köksfilter, imkanaler och värmeväxlare. Det reducerar fettet – och därmed brandrisken – med hjälp av fettnedbrytande mikroorganismer. Men när systemet väl är installerat kan det dock inte lämnas vind för våg. Det behöver regelbundet underhållas, besiktigas och eventuellt finjusteras så att funktionen förblir fortsatt hög.

Bioterias drift- och underhållsprogram innebär regelbundna servicebesök av tekniker som försäkrar sig om att fettreduceringssystemet håller rent i rör och kanaler så att brandrisken minimeras. Den kontinuerliga fettnedbrytningen underlättar dessutom sotarens arbete genom att motverka bildandet av fettansamlingar som måste lösas av starka kemikalier.

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Bioteria erbjuder

VENT BioMaintenance Program I

Med ett VENT BioMaintenance Program I (MPI) utför Bioteria kontinuerlig service och underhållsarbet för att säkerställa funktion och den biologiska processen. Den biologiska produkten faktureras löpande.

Antal servicebesök per år är behovsanpassat för att säkerställa varje enskild anläggnings funktion. Antal besök för en normal anläggning är upp till 4 besök per år.

Bioteria ansvarar för att löpande kontrollera, leverera, fylla på och justera den biologiska produkten. Åtgång av biologisk produkt är anpassat utifrån storköksventilationens storlek och behov.

Servicebesök dokumenteras i en elektronisk servicerapport som finns tillgänglig för beställaren på Bioterias hemsida.

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.