Dagens mikroorganism! – Bdellovibrio bacteriovorus

En rovbakterie som effektiviserar produktionen av bioplast – genom angrepp!

Bdellovibrio bacteriovorus är en liten, snabbrörlig rovbakterie som angriper sitt byte (andra bakterier) genom att ta sig in genom cellväggarna och konsumera innanmätet. Där inne börjar den sedan tillväxa, i form av filament med flera cellkärnor. Strukturerna knoppas av och bildar rovbakteriens avkomma, som slutligen får värdbakterien att sprängas sönder inifrån. Avkomman ger sig därefter ut på jakt efter nya byten. 

Ett skräckfilmsscenario i mikroformat! – men också en ny metod att frisätta värdefulla bioplaster ur de bakterier som tillverkar och lagrar dem i stor mängd innanför sina cellväggar.

Polyhydroxyalkanoater (PHA) är biologiskt tillverkad och biologiskt nedbrytbar plast, utan petroleum som råvara och utan kemikalier vid framställningen. Bioplasten tillverkas av en stor mängd olika bakterier som lagrar näringsämnen i biologisk polyester-form. En fullständigt förnyelsebar plastråvara, framställd genom fermentering av billigt lättillgängligt organiskt material, som matrester!

Det enda som står i vägen för en hållbar bioplastrevolution är de plasttillverkande bakteriernas motståndskraftiga cellväggar! Men det problemet ser nu ut att kunna lösas med hjälp av B. bacteriovorus, som frisätter de små kornen av bioplast i det omgivande mediet utan att skada dem, i ett enda steg. 

De petroleumbaserade plasternas era är äntligen över!

Vid den tiden då råolja och fossila bränslen var billiga, fanns tillgängliga i överflöd och miljöfrågor inte ens diskuterades, började plast framställas ur petroleumprodukter. Idag är vår samtida civilisation praktiskt taget byggd på plast. Det är svårt att föreställa sig modern bekvämlighet eller ens ett modernt samhälle utan plastmaterial. 

Men redan på 1920-talet upptäckte den franske agronomen och biologen Maurice Lemoigne att bakterier tillverkar polymerer – långa kedjor sammansatta av mindre identiska molekyler – inne i sina celler. Dessa biologiska polymerer har egenskaper som liknar dem hos de mycket vanliga plastmaterialen polyeten och polypropen. Men det finns avgörande skillnader: biologiska polymerer är biologiskt nedbrytbara, framställs helt och hållet utan fossila bränslen och är helt ofarliga. Men de var då – och är fortfarande – betydligt dyrare att framställa än plast baserad på råolja.

Det största problemet har varit att extrahera bioplasten från bakteriecellerna. Det är komplicerat och har krävt hjälp av kemikalier, vilket begränsat både metodens lönsamhet och miljövänlighet.Kunskapen från början av förra seklet har därför legat i träda. Bioplaster utgör en försvinnande liten del av den enorma mängden plast som produceras, används och slängs bort i världen.

Bioteknik gör förändringen möjlig

En fullständigt miljövänlig produkt som ersätter konventionella syntetiska polymerer med biologiska polymerer har kapaciteten att rädda världen från ett växande berg av plastsopor. Material som framställs av levande bakterier kan även skräddarsys så att de motsvarar en mängd varierande krav inom olika områden. Övergången till det hållbara samhället kommer att underlättas betydligt med mikroorganismernas hjälp. Och olja är inte nödvändig för plasttillverkning!

Källa:

Engineering a predatory bacterium as a proficient killer agent for intracellular bio-products recovery: The case of the polyhydroxyalkanoates, (2016) Virginia MartínezCristina HerenciasEdouard Jurkevitch & M. Auxiliadora Prieto, Scientific Reports 6, Article number: 24381

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03