barn i samhall

Spar energi förnuftigt

Lönsamma energiinvesteringar står högt upp på kommunala- och privata fastighetsägares agenda. Larmrapporter om vinterns skenande energipriser gör det förståeligt att drastiska åtgärder tas för att spara i ladorna. Nu har fokus hamnat på många av de energikrävande byggnader som möjliggör en aktiv fritid för landets barn och ungdomar – såsom badhus, ishallar och idrottsanläggningar. Om vi försöker lösa elkrisen genom att stänga dessa byggnader kommer vi tampas med en helt annan typ av kris i framtiden – nämligen hälsokrisen. Hälsokostnaden för att barn och ungdomar tvingas sluta med sin idrott och sina fritidsaktiviteter kommer vara astronomiska.

Vi ska spara energi men vi måste vara förnuftiga

Där ishallar och badhus hotas att stängas kan man i samma kommuns egna fastighetsbestånd hitta otaliga energikrävande kylda soprum. Ett kylt soprum drar i snitt 16.000 kWh per år. Skälet till att kyla soprum är att motverka dålig lukt. Stänger vi av kylan och ersätter med biologisk luktkontroll (som i snitt drar energi motsvarande en glödlampa) kan vi sänka elförbrukningen i snitt med närmare 16.000 kWh. En ishall drar i snitt 1000 MWh per år vilket motsvarar 62 kylda soprum. Låt oss börja med soprummen innan vi stänger ishallar.

I samma fastighet kan vi hitta storköksventilationer som varje dag låter mängder av energi gå helt förlorad. En effektiv värmeåtervinning från ett storkök med hög belastning kan vara en utmaning. Det feta matoset från matlagning sätter igen filter och fastnar i kanalerna. Fett som sätter igen en värmeväxlare kan bli en kostsam historia och många fastighetsägare väljer därför en säkrare väg – att helt välja bort värmeåtervinning från storköksventilation. Men det finns lösningar. Ett effektivt fettreduceringssystem är en billig försäkring för att den feta luften varken ska sätta igen filter eller riskera att skada värmeväxlaren. Dessutom får man en betydligt mer effektiv och hygienisk storköksventilation som inte har samma behov av kostsamma sotningar. Den heta luften kan effektivt återvinnas tillbaka till fastigheten vilket sparar stora mängder energi.

Den kanske största ekonomiska besparingen hittar vi bland de tusentals onödiga transporter som dagligen sker till och från Sveriges alla matproducerande fastigheter. Alla verksamheter som tillämpar någon form av matlagning, såsom restauranger, caféer, bagerier, skolor, sjukhus, äldreomsorg etc har krav på fettavskiljning. Fettavskiljare är tankar som separerar och samlar upp fett från utgående avloppsvatten. För att dessa tankar ska klara sin uppgift krävs att de töms ca 12 gånger per år. Med ca 72 000 livsmedelslokaler blir det ca 850 000 tunga transporter per år bara för att transportera fett. Genom att bryta ner fettet, miljövänligt och säkert, direkt i tanken, kan transporterna drastiskt minskas. På så vis kan kommuner  spara miljoner varje år och minska flera ton koldioxidutsläpp.

Innan vi stänger ner anläggningar som skapar så mycket värde för våra barn och ungdomars hälsa och välmående kan vi väl börja med de mest självklara insatserna. Läs mer om energieffektiva fastigheter här

Vi vill vara med och bidra!

Vi vill vara med och hjälpa kommunala-  och privata fastighetsägare att identifiera de områden som på kort sikt kan ge stora energi- och driftkostnadsbesparingar. När du investera i bioteknologiska lösningar för fastigheten behöver du inte oroa dig för yttre faktorer som skenande elpriser och höjda transportkostnader. Syftet med Bioterias bioteknik är alltid att utmana traditionella metoder som skapar onödiga energiförluster, tunga transporter och kostsamma driftstörningar.

Kontakta oss

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03