Om Bioteria

Vi bygger ett hållbart samhälle från grunden

Med innovationskraft och framtidstro utvecklar och levererar vi miljötekniska lösningar för fastigheter och verksamheter.

Vår historia

Allt började med insikten om att teknik och miljö behöver främja varandra

Bioteria grundades på övertygelsen om att innovation och miljö behöver gå hand i hand för att möta planetens utmaningar. Vi vill vara en ledare inom miljöteknik och inspirera samt hjälpa andra att bidra till en mer hållbar framtid.

Krafter från naturen, för naturens bästa. Det är så vi på Bioteria har arbetat i över 20 års tid. Vi började tidigt att utforska potentialen i mikroorganismers förmåga att bryta ner och ta hand om avfall och restprodukter. Med tiden har vi testat oss fram, sett genombrott och stött på utmaningar, och med vår innovationskraft har vi tagit nya produkter från ritbordet ut till marknaden. Vår övertygelse och passion har alltid varit intakt, och med åren som gått har vi gjort stora framsteg.

Idag är vi en av Nordens ledande produktutvecklare och leverantörer av miljötekniska lösningar inom avfall, avlopp och storköksventilation, och vi har medarbetare runt om i hela Sverige. Även om vi har kommit långt från där vi en gång började, så fortsätter vi inspireras av, och arbeta för naturens bästa.

På Bioteria ger vi tillbaka till naturens kretslopp och ekosystem

Rent vatten är en viktig del av vårt arbete. Förutom att rena vattnet i fastigheter och hos verksamheter valde vi år 2018 att påbörja restaureringen av en våtmark. Nu har ett nytt ekosystem tagit form.

Våtmarkerna spelar en avgörande roll för vattnets kretslopp och återställandet av dessa är även en del av de svenska miljömålen. Att bygga hållbara kretslopp är grunden i vår verksamhet och vi är stolta över att kunna bidra till detta viktiga arbete för biologisk mångfald och rent grundvatten.

Den våtmark som vi har restaurerat består idag av ett grönt, lummigt och vattenrikt landskap med ett nytt och välmående ekosystem. Här finns mängder av groddjur och det friska vattnet har även lockat till sig flera fågelarter.

Våtmarksprojektet har fört samman vår passion för naturen och vår drivkraft om att skapa ett hållbart samhälle för alla. Vi är glada över resultatet, men vårt arbete slutar inte här. Därför kommer vi fortsätta att ge tillbaka till naturen i den dagliga verksamheten och genom att stötta olika klimatinitiativ.

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.

Vår vision

I BioConcept City kommer det som går runt alltid tillbaka

Vi är övertygade om att bioteknikens framsteg kommer möjliggöra fullständigt hållbara samhällen. I BioConcept City börjar vi från grunden där smart bioteknik omvandlar avfall till råvaror och pengar samtidigt som det möjliggör recirkulation av vatten.

Vi vill att alla ska kunna se det hållbara samhället framför sig. Därför har vi skapat framtidsstaden BioConcept City, en vision där naturen inte bara inspirerar vårt arbete, utan är en naturlig del av det.

I BioConcept City samverkar fysiska, digitala och biologiska system sömlöst med varandra. Avfall blir till råvaror och vatten recirkuleras resurseffektivt i en hållbar ekonomi.

För att ta oss hela vägen dit behöver vi vara en ledande aktör i samhällsbygget och det naturliga valet för fastighetsägare och verksamheter som hanterar livsmedel, avfall och fett.

Tekniken och metoderna för att lyckas finns redan idag, nu börjar det riktiga omställningsarbetet. Tillsammans kan vi uppnå vår vision.

Vår mission

Vi ska möjliggöra en cirkulär ekonomi för samhälle och verksamheter

På Bioteria arbetar vi för att minska fastigheters och verksamheters resursförbrukning och för att påskynda utvecklingen av- och omställningen till miljöteknik.

Tillsammans med våra kunder vill vi fortsätta att utveckla och implementera miljötekniska produkter samt inspirera andra att övergå till mer driftsäkra och hållbara lösningar.

Vi vill hjälpa våra kunder att minska sin resursförbrukning genom kostnadseffektiva produkter med låg energiförbrukning.

Vi vill skapa en framtid där miljöteknik är en självklarhet inom avfall, avlopp och storköksventilation – i Sverige, Europa och världen.

Letar du efter nästa meningsfulla steg i karriären?

Hos Bioteria är du med och leder utvecklingen mot en hållbar framtid. Här får du, tillsammans med kollegor och kunder, göra gröna visioner till verklighet och arbeta med teknik i absolut världsklass.

Läs mer om att jobba hos Bioteria
1
2
3
4
5

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03