Kunskapsbank

Rent vatten och avlopp med bioteknik

Hur vi än föreställer oss våra framtida städer – högt utvecklade, digitaliserade, fulla av tekniska lösningar och AI – så kommer dess innevånare att producera stora mängder avfall och smutsigt avloppsvatten. Lösningen kommer att behöva byggas in i framtidens städer – och den heter bioteknik!

Vent BioSystem fettreduceringssystem

Uthålliga storkök med bioteknik

I ett storkök används stora mängder fett. Det osar, droppar, kladdar, täpper till och orsakar problem med dålig lukt. Det kräver ett ständigt arbete med /../

bioconcept city

BioConcept City

BioConcept City är visionen av en stad efter den gröna metamorfosen, då levande biologisk teknik naturligt integrerats i stads- och samhällsbyggnad, ersatt miljöbelastande teknik och /../

Fristående miljöhus – snabbt, billigt och enkelt!

Ett fristående miljöhus både effektiviserar och underlättar avfallshanteringen för alla inblandade, både för de som brukar avfallsutrymmet men även för de som har i uppgift att hämta soporna. Men uppförandet av ett miljöhus kan också snabbt utvecklas till en komplicerad och kostsam affär.

Labyrint

Allt du bör känna till när du ska bygga miljöhus

Uppförandet av ett miljöhus kan snabbt utvecklas till en komplicerad och kostsam affär. Dels krävs tillstånd från kommunen och hänsyn till rådande lagar, förordningar och regler. Dels krävs samordnade insatser från ett flertal olika yrkesgrupper.

Biologisk behandling av avlopp

Så slipper du stopp i avloppet

Biologisk fettnedbrytning i avloppsrören BCA BioSystem är ett biologiskt doseringssystem som regelbundet tillsätter aktiva mikroorganismer som effektivt bryter ner fett golvbrunn och avlopp. För att /../

ORS BioSystem Biologisk luktkontroll i avfallsrum

Biologisk luktkontroll för soprum

Bli av med lukten utan kyla eller ozon ORS BioSystem består av en biologiskt aktiv produkt, spraymunstycken som placeras över sopkärlen samt ett styrskåp som reglerar /../