Varför bioteknik?

Biokonvertera för en grönare framtid

Genom att byta till bioteknik får verksamheten en långsiktigt hållbar lösning som minskar kostnaderna för drift och underhåll.

Hur påverkar fett samhället?

Ett dolt samhällsproblem med stora konsekvenser för miljö och ekonomi

avloppsvatten i naturen

För mycket fett i avloppen överbelastar ledningssystemet vilket leder till utsläpp av orenat vatten i sjöar och vattendrag.

Stor brandrisk

Fett som sätter sig i ventilationskanaler är den vanligaste anledningen till bränder i storkök och restauranger.

Ökade samhällskostnader

Akuta stopp i ledningsnätet innebär stora kostnader för samhället och påverkar vår miljö negativt.

Tunga transporter

Fett som transporteras från landets alla fettavskiljare skapar mängder av tunga transporter på våra vägar.

Svag värmeåtervinning

När fett sätter sig i värmeväxlaren går det inte längre att återvinna värmen i frånluften och energin går till spillo.

Hög energiförbrukning

Ett normalstort kylt soprum slösar mellan 8 000 och 12 000 kWh el bara för att bekämpa dåliga lukter från härsket fett.

Utmaningen

Fett sätter stopp för samhällets gröna och hållbara kretslopp

De senaste åren har den generella kunskapen och medvetenheten om vår planets utmaningar ökat och allt fler försöker agera med miljön i åtanke.

Fett har länge varit en dold utmaning, samtidigt som det är och förblir den främsta bromsklossen för att vi ska få samhällets kretslopp att flöda. Det sätter sig i rör och ledningssystem, geggar igen, luktar och klibbar fast.

För att råda bot på fettet används lösningar som både kan vara dyra, miljöbelastande och hälsofarliga. Till exempel sotning, starka kemikalier och tunga transporter.

Vi måste angripa fettet på ett smartare sätt.

Börja biokonvertera

Ställ om till modern bioteknik för en driftsäker och hållbar fetthantering

Vi kallar skiftet till bioteknik för biokonvertering. Det innebär att traditionell och kemikaliebaserad teknik byts ut till biosystem som använder mikroorganismer för att kontinuerligt bryta ner fett och ta bort besvärlig lukt.

Genom biokonvertering kan flera kostnader och problem som orsakats av fett förhindras. Till exempel kostnader för tömning och transport, behovet av kemiska lösningar samt onödigt drift- och underhållsarbete.

Alla våra biotekniska produkter har en unik sammansättning mikroorganismer som angriper och bryter ner fettet på plats – i avskiljaren, imkanalerna, avlopp, golvbrunnar eller sopkärl.

Därför grundades Bioteria

Med smart teknik och naturens hjälp kan vi lösa de problem vi själva skapat

Bioteria grundades på övertygelsen om att innovation och miljö behöver gå hand i hand för att möta planetens utmaningar. Vi vill vara en ledare inom miljöteknik och inspirera samt hjälpa andra att bidra till en mer hållbar framtid.

Vår vision

I BioConcept City – vår hållbara framtidstad

BioConcept City är en framtidsstad som är uppkopplad och smart, och som omvandlar avfall till råvaror och pengar.

BioConcept City är vår konceptstad där smarta fysiska-, digitala- och biologiska system samverkar.

Se filmen

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

Bioteria hjälper kommuner, fastighetsbolag, restauranger och hotell att gå över till bioteknologiska helhetslösningar inom fett- och avfallshantering. Vi arbetar med allt från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra lösningar är resultatet av över 20 års ständig produktutveckling och innovation. Sedan dag ett har vi arbetat för kunna erbjuda våra kunder ett långsiktigt alternativ som sparar pengar, tid och miljö.

Vi tar ansvar för alla våra installationer genom ett skräddarsytt drift- och underhållsprogram. Med våra uppkopplade system som har digital övervakning kan vi leverera ett proaktivt drift- och underhållsarbete och förekomma eventuella driftstörningar.

Värdeskapande bioteknik

Biokonvertera i tre steg och skapa fördelar för verksamhet och samhälle

Det behöver varken vara särskilt dyrt eller tidskrävande att gå över till bioteknik. På Bioteria har vi lång erfarenhet av att hjälpa kommuner och verksamheter att biokonvertera i tre enkla steg.

Vi börjar alltid ett nytt kundsamarbete med att en av våra kunniga tekniker genomför en inventering och besiktning av verksamhetens olika anläggningar. Till exempel nuvarande fettavskiljare, ventilationssystem och avfallsutrymmen.

I nästa steg presenteras resultaten i en rapport som bland annat innehåller en överblick om nuvarande system och dess funktionalitet, ekonomisk kalkyl, miljökonsekvensanalys och åtgärdsförslag.

Efter att ha kommit överens om en åtgärdsplan utför vi installation och driftsättning av biosystem i de utvalda anläggningarna. Vi utbildar er på plats och kan även ta ansvar för drift och underhåll. Senaste statusuppdatering om er anläggning får ni direkt i mobilen.

Spara resurser

Våra biotekniska produkter kräver mindre energi och minskar kostnaderna för både drift och underhåll.

Minskat underhåll

När självgående biologiska processer får ta hand om fett, smuts och dåliga lukter minskar behovet av underhåll.

Bra för miljön

Bioteknik är en naturlig ersättare till starka kemikalier och minimerar antalet avfallstransporter.

Beprövad teknik

I över 20 år har vi på Bioteria varit med och lett produktutvecklingen inom det biotekniska fältet.

Långsiktig kvalitet

Verksamheter som väljer att biokonvertera får en framtidssäker lösning för fettrelaterade problem.

Digitala tillval

Vi erbjuder uppkopplade lösningar för fjärrstyrning och övervakning till ditt installerade biosystem.

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03