Bioteknik

Avloppsteknik, Bioteknik

Med luft som vapen!

Vanliga luftbubblor är ett effektivt och selektivt vapen mot oönskade mikroorganismer! Varför? Därför att luften innehåller syre – en gas som är giftig för många /../

Bioteknik

Om mikroorganismers byggnadsverk i vatten

Dykare utanför den grekiska ön Zakynthos förundrades när de plötsligt upptäckte lämningarna efter vad som verkade vara en förlorad civilisation. Runda fundament till söndervittrade pelare, kolonner, omsorgsfullt /../

Bioteknik

Bioteria <3 bioteknik!

Med bioteknikens hjälp kan vi ta de stora kliven mot en hållbar framtid Vi på Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg /../