Grön tillväxt är möjlig med bioteknik och svensk miljöteknik

Tillväxt innebär förbättringar, uppfinningar och nya lösningar – inte nödvändigtvis mer koldioxid

Den gröna ekonomin kommer innebära en enorm potential för företag inom miljötekniksektorn och de företag som snabbt lyckas ställa om och anpassa sig till det nya fossilfria paradigmets förutsättningar. Klimatmålen kräver en omställning av “allt” – inte bara i fråga om energikällor och produktionssätt, utan också i fråga om kultur; hur vi ser på konsumtion och värdeskapande, hur vi bevarar och återanvänder.

Grön tillväxt innebär framväxten av ett nytt samhälle – ett resurssnålt och hållbart samhälle där fossila bränslen, med medföljande koldioxidutsläpp, inte längre utgör tillväxtens motor. Visionen om den gröna ekonomin har format en ambitiös, övergripande målsättning som nu driver både politik och näringsliv framåt, över hela världen.

Varken klimatförändringarna eller de insatser som krävs för att stoppa den skenande växthuseffekten kan diskuteras utan en plan för hur åtgärderna ska kunna genomföras. Övergången till grön tillväxt beskriver då det skifte – från traditionella miljöförstörande lösningar till cirkulär ekonomi och förnybara energikällor – som allt fler inser måste till för att detta ska bli möjligt.

Grön tillväxt kräver samverkan mellan det offentliga och näringslivet

EU:s sammanhållningspolitik har efter 2020 endast fem politiska mål (som ersätter de elva tematiska målen för perioden 2014–2020). De första lyder:

1) Ett smartare EU genom innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till små och medelstora företag.

2) Ett grönare, koldioxidfritt EU där man genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybar energi och klimatåtgärder.

Detta lägger stort ansvar på medlemsstaterna att verkställa och genomföra dessa mål. Den svenska staten ger redan både tydliga och starka incitament till privata företag och offentliga aktörer att omfatta miljö- och klimatmålen och verka i deras riktning.

Upphandlingsmyndigheten styr offentliga upphandlingar mot innovativa lösningar och ny teknik genom att uppmana till offentlig upphandling med hjälp av funktionskrav.

Tillväxtverket arbetar för att främja svenska företags konkurrenskraft medan de ställer om – eller själva bidrar till omställningen genom att utveckla innovativa lösningar och ny teknik.

Det är alltså till slut hos nytänkande företag man söker de konkreta lösningarna. Det offentliga bidrar till utvecklingen främst genom att till fullo utnyttja sin styrkraft; beskattning (av till exempel koldioxid), investeringsstöd, lagar, incitament och aktiv upphandling.

Bioteknik är motorn i den gröna tillväxten och en självklar del av den stora omställningen

På Bioteria har vi alltid sett bioteknik som framtidens lösning på en mycket stor mängd samhällsutmaningar; helt enkelt på grund av att den är så kraftfull, mångsidig, ren och hållbar. Bioterias miljöteknik kan redan idag användas för att minska antalet tunga transporter, få fettproblem att bokstavligen försvinna i tomma intet och, som bieffekt, spara stora summor åt privata och offentliga verksamhetsutövare. Vi ser en framtid där bioteknik löser avfallsproblemen i gröna, klimatsmarta städer. 

Läs om BioConcept City – en stad där biotekniken finns integrerad i samhällets fundament och där tillväxten definitivt är grön!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03