bioconcept city

Bioteknik löser avfallsproblemen i framtidens städer

BioConcept City är Bioterias vision av en stad där biotekniken integrerats i stadsbyggnaden.

Framtidens smarta städer kommer att bebos av en allt större, och stadigt växande, befolkning. Och oavsett hur digitaliserade och högt utvecklade vi än föreställer oss våra framtida metropoler så kommer deras innevånare att fortsätta producera berg av avfall och floder av smutsigt avloppsvatten. Det har människor nämligen alltid gjort; och nu mer än någonsin. Det är ett urgammalt problem, som idag har antagit globala – och katastrofala – proportioner.

Rent dricksvatten, effektiv avfallshantering och välfungerande avloppssystem är grunden för varje framgångsrikt samhälle. Men idag pågår även ett enormt resursslöseri, där värdefulla naturtillgångar förbrukas utan att kunna återanvändas. Detta gäller i synnerhet rent vatten – en fullständigt livsavgörande men alltmer begränsad resurs. Vi behöver radikalt förbättra återvinningen av råvaror ur våra sopor, samt rena, och återanvända, det förbrukade vattnet. Vi behöver lämna traditionella, miljöförstörande lösningar bakom oss och övergå till hållbar bioteknik.

bioconcept city

BioConcept City är Bioterias vision av en stad där biotekniken integrerats i stadsbyggnaden.

Bioteknik innebär att dra nytta av eller imitera sinnrika naturliga processer och system som utvecklats under miljoner år av evolution. Bakterier är små högeffektiva biokemiska fabriker som tillverkar mängder av biologiska kemikalier till nytta för människan, och som vida överträffar människans egna lösningar. Bakterier, jäst, svampar och alger tillverkar redan idag allt från bränsle och mediciner till nedbrytbara, rent producerade material.

Grön teknik minimerar även miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Många fantastiska lösningar finns på forskningsstadiet, ibland som prototyper. Men effektiv miljöteknik finns också fullt utvecklad redan idag inom flera områden – såsom inom avfallshantering och avloppsvattenbehandling, områden där Bioteria leder utvecklingen. Vår pusselbit ligger redan på plats, dock mestadels osynlig, i samhällets fundament.

När naturens metoder sammansmälter med högteknologi kommer detta revolutionera vår syn på vad som är möjligt. Det kommer förändra vårt sätt att se på världen och vårt sätt att leva och bo – och det kommer definitivt att prägla våra framtida städer.

Jordklotet är i sin helhet överdragen med en levande biofilm som består av mikroorganismer. På samma sätt är stora delar av BioConcept City iklädd en biofilm, men av mikroorganismer utvalda för sin funktion. Det är en stad där miljöförstörande lösningar fasats ut till förmån för biotekniska system som resurseffektivt omvandlar avfall till råvaror, resurser och pengar.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03