Dagens mikroorganism! – Pseudomonas fluorescens

Den probiotiska bakterien som hjälper sjuka fladdermöss

Nordamerikanska och kanadensiska fladdermöss har drabbats av en förödande infektion som lett till massdöd hos vissa arter. Deras sjukdom orsakas av en svamp; Pseudogymnoascus destructans, som växer på deras hud. De uppvisar ett karaktäristiskt symptom: en vitfärgad nos. Sjukdomen har därför kommit att kallas för white nose syndrome.

Mycket tyder på att svampen, och sjukdomen, funnit sedan länge i Europa och att europeiska fladdermöss därför utvecklat motståndskraft. På andra sidan Atlanten är däremot infektionen ny – och fladdermössen dör i miljoner. Svampen får fladdermössen att svälta genom att störa deras vinterdvala, få dem att vakna och förbruka sina fettreserver innan det finns tillgång på ny föda.

När en sådan massdöd inträffar i en population kommer bara ett fåtal individer att föra släktet vidare. Det uppstår en så kallad ”flaskhals” som kraftigt minskar den genetiska variationen hos arten när den väl återhämtar sig.

Biologisk krigföring med hjälp av bakterier som bekämpar svamp

Nu har forskare börjat spreja en bakterie; Pseudomonas fluorescens, på fladdermössen.

Den probiotiska bakterien har antifungala egenskaper och ökar märkbart fladdermössens chans till överlevnad. Den bekämpar svampen och minskar effekten av dess angrepp. Denna och liknande bakterier förekommer naturligt på fladdermössen, så att spreja dem ordentligt innebär inte att en ny bakterie introduceras i deras miljö.

Problemet kvarstår fortfarande, men många olika probiotiska lösningar kommer att kunna prövas, med flera olika bakterier som naturligt finns i grottorna. Målet är att hjälpa fladdermössen genom den evolutionära flaskhalsen, efter bästa förmåga, tills de utvecklar egen motståndskraft som sina europeiska artfränder.