Hög tid för fler branscher att ta steget över till hållbar bioteknik

Bioteknik innebär att mikroorganismer arbetar för oss.

Och det har de alltid gjort – även om vi inte vetat om det! Mikroorganismer har hjälpt människor framställa mat i tusentals år. Vin, ost, bröd, yoghurt och choklad får alla sin smak och konsistens genom gynnsamma mikroorganismers arbete. Våra egna mikroorganismer lever i symbios med oss för att bryta ner maten och förse oss med ämnen vi inte kan tillverka själva. Dessutom koloniserar de en hel biotop – vår kropp – och hindrar därmed sjukdomsframkallande bakterier att få fäste eller tillväxa.

Idag tillverkar mikroorganismer stora mängder ämnen och material som människor behöver, exempelvis insulin till läkemedelsindustrin och enzymer som ersätter kemikalier i tvätt- och rengöringsmedel. Ett flertal branscher har redan helt revolutionerats av bioteknikens möjligheter. 

Vi på Bioteria har bestämt oss för att leda utvecklingen mot det hållbara samhället inom vårt eget område – genom att lösa samhällets fettproblem. Där leder vi Biorevolutionen – med effektiva, rena och billiga lösningar inom fettavskiljning, avfallshantering, avloppsrening och storköksventilation.

Vi ser positivt på framtiden

– Och vi har goda skäl till det! Bioterias bioteknik fungerar effektivt i vardagen. Den återfinns på undanskymda platser i samhällets fundament, där allt bara måste fungera och – helst av allt! – kunna glömmas bort. Den finns i fettavskiljare, den renar avloppsvatten, håller ventilationen fri från fettbeläggningar och tar bort lukten i soprum. Med hjälp av bioteknik spar vi energi, reducerar utsläpp och underhåller vattenomloppets viktigaste strukturer.

Men nu behöver vi ställa om i stor skala, på samhällsnivå. Bioteria vill biokonvertera Sverige! 

Vi vill ersätta mekaniska och kemiska lösningar med lätt, smidig och miljövänlig bioteknik. Men för att det ska bli möjligt behöver stora beslut fattas: kring högre miljökrav, implementering av hållbar teknik och moderniserade regelverk.

VA-branschen är till exempel en mycket konservativ bransch. Det måste den vara. På gott och ont. Marknadens dominerande leverantörer och kommunala vattenbolag gör stora investeringar och planerar långsiktigt, ofta finansierade av skattebetalares pengar. Man har väletablerade relationer inom sin sfär. Traditionella lösningar och förhållningssätt – samt inte minst föråldrade lagar – lever gärna kvar och det tar tid att vinna förtroende för ny teknik.

Men detta fördröjer dessvärre viktiga investeringar i lösningar som är både hållbara och effektiva. Därför ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att sprida kunskap om framtidens teknik!

Läs gärna mer och biotekniken som framtidslösning!

Guide  Vad innebär BioConcept City Ladda ner