Pressrum

press

Miljöteknikföretaget Bioteria Technologies AB förvärvar Rensa Avskiljarteknik AB och Reningssystem AB – blir Nordens största aktör inom fastighetsnära avloppsteknik

Bioteria förvärvar Rensa

2023-06-08

Genom affären förenas de ledande aktörerna inom hållbar och fastighetsnära avloppsteknik. Förvärvet innebär att Bioteria stärker sin position på marknaden med ett breddat produkt- och tjänsteerbjudande och ökad kraft att fortsätta driva på städernas och VA-branschens hållbarhetsarbete.

Bioteria Technologies AB är ett svenskt miljöteknikföretag som är branschledande med kunskap inom fettavskiljning och biotekniska helhetslösningar för lukt- och fettproblem. Med innovativa fettavskiljare, bioteknologiska- och digitala applikationer utmanar Bioteria miljöbelastande och utdaterade metoder inom avloppsvattenbehandling, avfallshantering och storköksventilation.

– Förvärvet av Rensa stärker vår redan ledande position på marknaden och hjälper oss att ta ytterligare ett steg i vår produktutveckling. Kombinationen av Rensas kompetens inom egentillverkade tankar och Bioterias starka serviceorganisation och vår smarta uppkopplade bioteknik ger oss möjlighet att erbjuda den absolut senaste tekniken och kunskapen till våra kunder. Förvärvet stärker även vår roll som en kunskapspartner till kommunerna i den gröna omställningen av fastigheter, med fokus på vattnets flöde genom staden, säger Niklas Axelsson, VD och grundare, Bioteria

Rensa Avskiljarteknik AB är ett teknikföretag som har specialiserat sig på spillvatten- och matavfallssystem från restaurang och storkök. Rensa har branschledande och framgångsrik produktutveckling av fettavskiljare och pumpstationer. Företaget har även marknadsledande kompetens och produktlösningar för omhändertagande av matavfall för biogasframställning.

– Vår filosofi att genom kunskap, innovation och helhetslösningar skapa ett värde för kunden går helt i linje med Bioterias affärsmodell. Utöver ett breddat produktsortiment kommer de positiva synergierna att visa sig i ökad innovationskraft. Jag ser verkligen fram emot att vi nu tillsammans kommer fortsätta leda och utveckla branschen, säger Mikael Jansson VD och grundare, Rensa

I affären ingår även företaget Reningssystem i Sverige AB, vilket tillför en värdefull kompetens inom rening av enskilt och industriellt avloppsvatten.

I grunden delar företagen en gemensam vision – att lösa fettproblematiken i samhället genom kunskap och innovation, att hitta cirkulära system där man ser fett som en resurs. Den drivkraften har tagit företagen till framkanten inom sina nischer, där Bioteria stått för bioteknologiska applikationer, uppkopplade anläggningar samt gediget drift- och underhåll medan Rensa genom egen design och tillverkning har utvecklat produkter och helhetslösningar inom spillvatten- och matavfallssystem.

– Bioteria kommer nu kunna erbjuda sina kunder ett gediget och heltäckande produktsortiment inom avloppsteknik samt bli en ännu starkare drift- och kunskapspartner till sina kunder, avslutar Niklas Axelsson.

Affären förväntas slutföras formellt i mitten av juni, 2023.

För frågor vänligen kontakta:
Karin Wååg, Market Creator, Bioteria Technologies AB
Mail: karin.waag@bioteria.se
Telefon: 070-209 43 55

Miljöteknikföretaget Bioteria kvalificerar sig för UC Nordiskt Tillväxtcertifikat

2022-07-06

Som ett av få svenska företag, har miljöteknikföretaget Bioteria Technologies AB kvalificerat sig för UC Nordiskt Tillväxtcertifikat. Bioterias VD Niklas Axelsson ser tilldelningen av certifikatet som ett bevis för det ökande intresset att biokonvertera och därmed utmana miljöbelastande och utdaterade metoder för att hantera fettproblem i samhället.

Bioteria är ett svenskt miljöteknikföretag som är branschledande inom biotekniska helhetslösningar för fettproblem och effektiv avfallshantering. Med innovativa bioteknologiska applikationer utmanar Bioteria miljöbelastande och utdaterade metoder inom avloppsvattenbehandling, avfallshantering och storköksventilation.

UC Nordiskt Tillväxtcertifikat tilldelas mycket få svenska bolag som har utmärkt sig med en snabb och kraftfull tillväxt samt uppnått högt ställda krav för utveckling inom bland annat omsättning, soliditet och antal anställda. Certifikatet är ett tecken på att Bioteria tar marknadsandelar och att det finns ett ökat intresse för företagets produkter och tjänster.

Vi vet att användandet av vår teknik i stor skala ger stora positiva effekter på vår miljö. Men vi vet också att det tar tid att förändra världen. Så sigillet blir en symbol för det ökade intresset att biokonvertera. Det innebär att det finns en vilja hos företag och kommuner runt om i Sverige att fasa ut de traditionella och miljöbelastande lösningar som vi använt i över 100 år – det glädjer oss enormt, säger Niklas Axelsson, VD för Bioteria.

Sedan starten har företaget haft höga ambitioner och långtgående visioner som varit drivkraften för det miljöfokus och den snabbrörliga produktutveckling som finns inom bolaget.

Vårt fokus är att fortsätta öka vår tillväxtförmåga för att kunna bidra ännu mer och ännu fortare till en hållbar stadsutveckling. När vi växer är det inte bara en vinst för oss utan för hela vårt samhälle och vår miljö, säger Niklas Axelsson VD, Bioteria.

Bioterias vinst återinvesteras i olika utvecklingsprojekt för att ta tekniken ännu längre fram. Det har lett till flera nya patent och till lanseringen av världens första fullt uppkopplade fettavskiljare. Via fjärrövervakning och fjärrstyrning kan problem som dyker upp åtgärdas direkt och även förhindras innan de uppstår – vilket ökar kontrollen, höjer kvalitén och gör driften ännu mer proaktiv. Uppkopplingen möjliggör även full kontroll av avloppsvattnets karaktär och skapar i sig helt nya möjligheter till effektivare resursanvändning.

PEQ Invest förvärvar branschledande miljöteknikföretag – Bioteria Technologies AB

Bioteria är ett svenskt miljöteknikföretag som är branschledande inom biotekniska helhetslösningar för fettproblem och effektiv avfallshantering. Med innovativa bioteknologiska applikationer utmanar Bioteria miljöbelastande och utdaterade metoder inom avloppsvattenbehandling, avfallshantering och storköksventilation. Företaget har sedan 20 år utvecklat och marknadsfört produkter och tjänster som löser problemen med fett i avlopp och ventilation som samtidigt eliminerar hela den kedja av miljöproblem som följer i fettets spår, en av vår tids största utmaningar.

PEQ Invest, inriktad på Impact investment i Sverige, är ny majoritetsägare i Bioteria. Investmentföretagets målsättning är att utveckla företag som driver verksamhet som har hållbara lösningar på samhällsutmaningar och där ny teknik är en avgörande ingrediens. Genom affären får Bioteria tillgång till tillväxtkapital och PEQ:s breda nätverk som möjliggör utveckling av produktportföljen och internationell expansion. Tidigare majoritetsägare och grundarna Niklas Axelsson och Johan Bark har fortfarande ägarskap och den operativa verksamheten förändras inte av den nya huvudägarbilden.

Bioterias starka miljöfokus i kombination med en snabbrörlig produktutveckling har gjort Bioteria till en kraftfull aktör på marknaden med teknik, produkter och tjänster i framkant inom sin bransch. Företagets affärsmodell är unik med ett helhetsansvar för kunder och värdekedjan, från konsultation, projektering och tillverkning till installation, drift och underhåll – inom samtliga produktområden. Bioterias metoder gör att samhället kan lämna de mekaniska och kemiska lösningarna och övergå till att ta tillvara naturens egen förmåga att bryta ner fett, s.k. biokonvertering – ofta både billigare och renare än de gamla lösningarna.

För oss är uppkopplad, smart och industriell bioteknik en självklar del i den hållbara stadsutvecklingen. Varje dag installeras Bioterias biologiska system runt om i Sverige men för att kunna bidra ännu mer och ännu fortare så behöver vi öka vår tillväxtförmåga. Att PEQ kommer in som huvudägare och Bioterias tillväxtpartner möjliggör en tryggare och snabbare expansion i Sverige och ut i resten av världen, säger Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies AB.
Vi är oerhört imponerade av Bioteria, hur man genom bioteknik revolutionerat arbetet med fettproblematiken och dess driftstörningar. Bolaget har betydande expansions- och digitaliseringspotential och vi är stolta att vi fått möjligheten att stötta bolaget och ledningen i den fortsatta resan mot en mer hållbar ekonomi, säger Erik Högström, Investment Manager PEQ.
BioConcept City är Bioteria Technologies AB:s konceptstad där smarta fysiska, digitala och biologiska system samverkar. En stad där miljöförstörande och icke hållbara lösningar och metoder fasats ut till förmån för hållbara och uppkopplade biotekniska system som resurseffektivt omvandlar avfall till råvara och pengar, samt möjliggör recirkulering av vatten. Biotekniska applikationer har byggts in i samhällets fundament och fastigheter. Nya material, substanser och produkter framställs och cirkulerar fossilfritt, med en bråkdel av den energi som krävs idag. BioConcept City är staden som kommer förse människan med ren luft, rent vatten, ren jord och ren energi – utan att ta från jordens resurser.

Se filmen om BioConcept City här.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Karin Wååg, Market Creator, Bioteria Technologies AB
Mail: karin.waag@bioteria.se
Telefon: 070-209 43 55

Erik Högström, Investment Manager, PEQ Invest
Mail: erik.hogstrom@peqab.se
Telefon: 072-218 68 10

Bioteria Technologies AB

Bioteria Technologies AB är ett svenskt branschledande miljöteknikföretag inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv avfallshantering. Företaget har ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar för att rena vatten och eliminera de problem som fett orsakar i samhället. Visionen är BioConcept City, en stad där uppkopplad och smart bioteknik omvandlar avfall till nya råvaror och pengar, samt möjliggör recirkulering av vatten. En stad där bioteknik integrerats i stadsbyggnaden och minimerar miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Tekniken finns redan fullt utvecklad inom flera områden – som avfallshantering och avloppsteknik. www.bioteria.com

PEQ Invest

PEQ är ett svenskt Impact fokuserat Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. Genom att investera inom fokusområdena Cleantech, Tech Enablement och Changing Demographics avser PEQ att skapa avkastning åt våra investerare samtidigt som investeringarna bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. PEQ är en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i bolagen och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet. Mer information finns på www.peqinvest.com.

Bioteria Technologies AB revolutionerar VA-branschen med Smart Bioremote

Smart Bioremote – en svensk biorevolution och en del av BioConcept City

För 25 år sedan revolutionerade Bioteria Technologies AB VA-branschen genom införandet av bioteknik. I praktiken betyder det att ett biosystem installeras, som sedan kontinuerligt bryter ner fettet på plats. Nu är det dags för nästa revolution när Bioteria gör fettavskiljare och andra biosystem uppkopplade. Genom innovationen Smart Bioremote kan diskmaskiner, pumpstationer och andra processer som påverkar hanteringen av avlopp, ventilation och avfall kopplas samman med biosystemen och spara både pengar och miljö.

Bioteria Technologies AB är världsledande inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv waste management. Med Smart Bioremote kan man nu koppla upp enheter – som fettavskiljare, ventilationssystem och avfallsutrymmen – men också själva biosystemet. Via fjärrövervakning och fjärrstyrning kan problem som dyker upp åtgärdas direkt och även förhindras innan det uppstår. Smart Bioremote ökar kontrollen, höjer kvalitén på den biologiska processen och gör driften ännu mer proaktiv, resurs- och kostnadseffektiv och miljövänlig.

Med Smart Bioremote kan även fettavskiljare kommunicera med andra uppkopplade enheter, som till exempel diskmaskiner, pumpstationer, bokningssystem och till och med menyer, för att tillsammans förbättra avloppsvattnets kvalitet och karaktär. Det skapar helt nya möjligheter att få full kontroll och framförhållning på vattenflöden, temperaturer och vattenkvalitet i ledningsnätet, både uppströms och nedströms.

Med Smart Bioremote är vi ett steg närmare att förverkliga visionen om en hållbar framtidsstad, BioConcept City. Tillsammans med AI kan Smart Bioremotes patenterade lösning skapa helt nya möjligheter i framtidens städer. Biosystemen kan på sikt bli självlärande och kommunicera med andra biosystem. Det gör att vi snabbt kan ställa om utifrån nya förhållanden och ny information, säger Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies AB.

 BioConcept City är Bioteria Technologies ABs konceptstad där smarta fysiska-, digitala- och biologiska system samverkar. En stad där miljöförstörande och icke hållbara lösningar och metoder fasats ut till förmån för hållbara och uppkopplade biotekniska system som resurseffektivt omvandlar avfall till råvara. Biotekniska applikationer har byggts in i samhällets fundament och fastigheter. Nya material, substanser och produkter framställs och cirkulerar fossilfritt, med en bråkdel av den energi som krävs idag. BioConcept City är staden som kommer förse människan med ren luft, rent vatten, ren jord och ren energi – utan att ta från jordens resurser.

 

För mer information, högupplösta pressbilder samt intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Karin Wååg, Market Creator, Bioteria Technologies AB
Mail: karin.waag@bioteria.se
Telefon: 070-209 43 55

Bioteria Technologies AB

Bioteria Technologies AB är ett svenskt bioteknikföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar för att rena vatten och eliminera de problem som fett orsakar i samhället. Visionen är BioConcept City, en stad där bioteknik integrerats i stadsbyggnaden och minimerar miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Mycket befinner sig på forskningsstadiet, ibland som prototyper. Men tekniken finns redan fullt utvecklad inom flera områden – som avfallshantering och avloppsteknik.
www.bioteria.com

Pressbilder

Högupplösta bilder hämtar du här:

Hämta här

 

Niklas Axelsson, VD och grundare, Bioteria Technologies AB

 

Charlotta Buch, Head of Scientific Affairs, Bioteria Technologies AB

Niklas Axelsson, VD och grundare, Bioteria Technologies AB och Erik Högström, Investment Manager PEQ