Pressrum

press

2021-10-18

PEQ Invest förvärvar branschledande miljöteknikföretag – Bioteria Technologies AB

Bioteria är ett svenskt miljöteknikföretag som är branschledande inom biotekniska helhetslösningar för fettproblem och effektiv avfallshantering. Med innovativa bioteknologiska applikationer utmanar Bioteria miljöbelastande och utdaterade metoder inom avloppsvattenbehandling, avfallshantering och storköksventilation. Företaget har sedan 20 år utvecklat och marknadsfört produkter och tjänster som löser problemen med fett i avlopp och ventilation som samtidigt eliminerar hela den kedja av miljöproblem som följer i fettets spår, en av vår tids största utmaningar.

PEQ Invest, inriktad på Impact investment i Sverige, är ny majoritetsägare i Bioteria. Investmentföretagets målsättning är att utveckla företag som driver verksamhet som har hållbara lösningar på samhällsutmaningar och där ny teknik är en avgörande ingrediens. Genom affären får Bioteria tillgång till tillväxtkapital och PEQ:s breda nätverk som möjliggör utveckling av produktportföljen och internationell expansion. Tidigare majoritetsägare och grundarna Niklas Axelsson och Johan Bark har fortfarande ägarskap och den operativa verksamheten förändras inte av den nya huvudägarbilden.

Bioterias starka miljöfokus i kombination med en snabbrörlig produktutveckling har gjort Bioteria till en kraftfull aktör på marknaden med teknik, produkter och tjänster i framkant inom sin bransch. Företagets affärsmodell är unik med ett helhetsansvar för kunder och värdekedjan, från konsultation, projektering och tillverkning till installation, drift och underhåll – inom samtliga produktområden. Bioterias metoder gör att samhället kan lämna de mekaniska och kemiska lösningarna och övergå till att ta tillvara naturens egen förmåga att bryta ner fett, s.k. biokonvertering – ofta både billigare och renare än de gamla lösningarna.

För oss är uppkopplad, smart och industriell bioteknik en självklar del i den hållbara stadsutvecklingen. Varje dag installeras Bioterias biologiska system runt om i Sverige men för att kunna bidra ännu mer och ännu fortare så behöver vi öka vår tillväxtförmåga. Att PEQ kommer in som huvudägare och Bioterias tillväxtpartner möjliggör en tryggare och snabbare expansion i Sverige och ut i resten av världen, säger Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies AB.
Vi är oerhört imponerade av Bioteria, hur man genom bioteknik revolutionerat arbetet med fettproblematiken och dess driftstörningar. Bolaget har betydande expansions- och digitaliseringspotential och vi är stolta att vi fått möjligheten att stötta bolaget och ledningen i den fortsatta resan mot en mer hållbar ekonomi, säger Erik Högström, Investment Manager PEQ.
BioConcept City är Bioteria Technologies AB:s konceptstad där smarta fysiska, digitala och biologiska system samverkar. En stad där miljöförstörande och icke hållbara lösningar och metoder fasats ut till förmån för hållbara och uppkopplade biotekniska system som resurseffektivt omvandlar avfall till råvara och pengar, samt möjliggör recirkulering av vatten. Biotekniska applikationer har byggts in i samhällets fundament och fastigheter. Nya material, substanser och produkter framställs och cirkulerar fossilfritt, med en bråkdel av den energi som krävs idag. BioConcept City är staden som kommer förse människan med ren luft, rent vatten, ren jord och ren energi – utan att ta från jordens resurser.

Se filmen om BioConcept City här.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Karin Wååg, Market Creator, Bioteria Technologies AB
Mail: karin.waag@bioteria.se
Telefon: 070-209 43 55

Erik Högström, Investment Manager, PEQ Invest
Mail: erik.hogstrom@peqab.se
Telefon: 072-218 68 10

Bioteria Technologies AB

Bioteria Technologies AB är ett svenskt branschledande miljöteknikföretag inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv avfallshantering. Företaget har ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar för att rena vatten och eliminera de problem som fett orsakar i samhället. Visionen är BioConcept City, en stad där uppkopplad och smart bioteknik omvandlar avfall till nya råvaror och pengar, samt möjliggör recirkulering av vatten. En stad där bioteknik integrerats i stadsbyggnaden och minimerar miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Tekniken finns redan fullt utvecklad inom flera områden – som avfallshantering och avloppsteknik. www.bioteria.com

PEQ Invest

PEQ är ett svenskt Impact fokuserat Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. Genom att investera inom fokusområdena Cleantech, Tech Enablement och Changing Demographics avser PEQ att skapa avkastning åt våra investerare samtidigt som investeringarna bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. PEQ är en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i bolagen och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet. Mer information finns på www.peqinvest.com.

Bioteria Technologies AB revolutionerar VA-branschen med Smart Bioremote

Smart Bioremote – en svensk biorevolution och en del av BioConcept City

För 25 år sedan revolutionerade Bioteria Technologies AB VA-branschen genom införandet av bioteknik. I praktiken betyder det att ett biosystem installeras, som sedan kontinuerligt bryter ner fettet på plats. Nu är det dags för nästa revolution när Bioteria gör fettavskiljare och andra biosystem uppkopplade. Genom innovationen Smart Bioremote kan diskmaskiner, pumpstationer och andra processer som påverkar hanteringen av avlopp, ventilation och avfall kopplas samman med biosystemen och spara både pengar och miljö.

Bioteria Technologies AB är världsledande inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv waste management. Med Smart Bioremote kan man nu koppla upp enheter – som fettavskiljare, ventilationssystem och avfallsutrymmen – men också själva biosystemet. Via fjärrövervakning och fjärrstyrning kan problem som dyker upp åtgärdas direkt och även förhindras innan det uppstår. Smart Bioremote ökar kontrollen, höjer kvalitén på den biologiska processen och gör driften ännu mer proaktiv, resurs- och kostnadseffektiv och miljövänlig.

Med Smart Bioremote kan även fettavskiljare kommunicera med andra uppkopplade enheter, som till exempel diskmaskiner, pumpstationer, bokningssystem och till och med menyer, för att tillsammans förbättra avloppsvattnets kvalitet och karaktär. Det skapar helt nya möjligheter att få full kontroll och framförhållning på vattenflöden, temperaturer och vattenkvalitet i ledningsnätet, både uppströms och nedströms.

Med Smart Bioremote är vi ett steg närmare att förverkliga visionen om en hållbar framtidsstad, BioConcept City. Tillsammans med AI kan Smart Bioremotes patenterade lösning skapa helt nya möjligheter i framtidens städer. Biosystemen kan på sikt bli självlärande och kommunicera med andra biosystem. Det gör att vi snabbt kan ställa om utifrån nya förhållanden och ny information, säger Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies AB.

 BioConcept City är Bioteria Technologies ABs konceptstad där smarta fysiska-, digitala- och biologiska system samverkar. En stad där miljöförstörande och icke hållbara lösningar och metoder fasats ut till förmån för hållbara och uppkopplade biotekniska system som resurseffektivt omvandlar avfall till råvara. Biotekniska applikationer har byggts in i samhällets fundament och fastigheter. Nya material, substanser och produkter framställs och cirkulerar fossilfritt, med en bråkdel av den energi som krävs idag. BioConcept City är staden som kommer förse människan med ren luft, rent vatten, ren jord och ren energi – utan att ta från jordens resurser.

 

För mer information, högupplösta pressbilder samt intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Karin Wååg, Market Creator, Bioteria Technologies AB
Mail: karin.waag@bioteria.se
Telefon: 070-209 43 55

Bioteria Technologies AB

Bioteria Technologies AB är ett svenskt bioteknikföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar för att rena vatten och eliminera de problem som fett orsakar i samhället. Visionen är BioConcept City, en stad där bioteknik integrerats i stadsbyggnaden och minimerar miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Mycket befinner sig på forskningsstadiet, ibland som prototyper. Men tekniken finns redan fullt utvecklad inom flera områden – som avfallshantering och avloppsteknik.
www.bioteria.com

Pressbilder

Högupplösta bilder hämtar du här:

Hämta här

 

Niklas Axelsson, VD och grundare, Bioteria Technologies AB

 

Charlotta Buch, Head of Scientific Affairs, Bioteria Technologies AB


 

Niklas Axelsson, VD och grundare, Bioteria Technologies AB och Erik Högström, Investment Manager PEQ