Pressrum

press

Pressmeddelande 2020-11-30

Bioteria Technologies AB revolutionerar VA-branschen med Smart Bioremote

Smart Bioremote – en svensk biorevolution och en del av BioConcept City

För 25 år sedan revolutionerade Bioteria Technologies AB VA-branschen genom införandet av bioteknik. I praktiken betyder det att ett biosystem installeras, som sedan kontinuerligt bryter ner fettet på plats. Nu är det dags för nästa revolution när Bioteria gör fettavskiljare och andra biosystem uppkopplade. Genom innovationen Smart Bioremote kan diskmaskiner, pumpstationer och andra processer som påverkar hanteringen av avlopp, ventilation och avfall kopplas samman med biosystemen och spara både pengar och miljö.

Bioteria Technologies AB är världsledande inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv waste management. Med Smart Bioremote kan man nu koppla upp enheter – som fettavskiljare, ventilationssystem och avfallsutrymmen – men också själva biosystemet. Via fjärrövervakning och fjärrstyrning kan problem som dyker upp åtgärdas direkt och även förhindras innan det uppstår. Smart Bioremote ökar kontrollen, höjer kvalitén på den biologiska processen och gör driften ännu mer proaktiv, resurs- och kostnadseffektiv och miljövänlig.

Med Smart Bioremote kan även fettavskiljare kommunicera med andra uppkopplade enheter, som till exempel diskmaskiner, pumpstationer, bokningssystem och till och med menyer, för att tillsammans förbättra avloppsvattnets kvalitet och karaktär. Det skapar helt nya möjligheter att få full kontroll och framförhållning på vattenflöden, temperaturer och vattenkvalitet i ledningsnätet, både uppströms och nedströms.

Med Smart Bioremote är vi ett steg närmare att förverkliga visionen om en hållbar framtidsstad, BioConcept City. Tillsammans med AI kan Smart Bioremotes patenterade lösning skapa helt nya möjligheter i framtidens städer. Biosystemen kan på sikt bli självlärande och kommunicera med andra biosystem. Det gör att vi snabbt kan ställa om utifrån nya förhållanden och ny information, säger Niklas Axelsson, vd, Bioteria Technologies AB.

 BioConcept City är Bioteria Technologies ABs konceptstad där smarta fysiska-, digitala- och biologiska system samverkar. En stad där miljöförstörande och icke hållbara lösningar och metoder fasats ut till förmån för hållbara och uppkopplade biotekniska system som resurseffektivt omvandlar avfall till råvara. Biotekniska applikationer har byggts in i samhällets fundament och fastigheter. Nya material, substanser och produkter framställs och cirkulerar fossilfritt, med en bråkdel av den energi som krävs idag. BioConcept City är staden som kommer förse människan med ren luft, rent vatten, ren jord och ren energi – utan att ta från jordens resurser.

 

För mer information, högupplösta pressbilder samt intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Karin Wååg, Market Creator, Bioteria Technologies AB
Mail: karin.waag@bioteria.se
Telefon: 070-209 43 55

Bioteria Technologies AB

Bioteria Technologies AB är ett svenskt bioteknikföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar för att rena vatten och eliminera de problem som fett orsakar i samhället. Visionen är BioConcept City, en stad där bioteknik integrerats i stadsbyggnaden och minimerar miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Mycket befinner sig på forskningsstadiet, ibland som prototyper. Men tekniken finns redan fullt utvecklad inom flera områden – som avfallshantering och avloppsteknik.
www.bioteria.com

Pressbilder

Högupplösta bilder hämtar du här:

Hämta här

 

Niklas Axelsson, VD och grundare, Bioteria Technologies AB

 

Charlotta Buch, Head of Scientific Affairs, Bioteria Technologies AB