Produkt

Släcksystem

Om Släcksystem

Släcksystem för storkök

Brand i köksutrustning är alltid farlig, den kan sprida sig otroligt snabbt i de stora mängder fett och olja som ansamlats i filter, kåpor och ventilationskanaler. Risken för en totalbrand är stor.

Bioterias Ventilex EB & SB är utvecklat speciellt för att klara bränder i kök, släckmedlet är en vätska som snabbt kväver branden och bildar ett tätt skumlager som förhindrar återantändning.

PRODUKTER

Ventilex

Fördelar med elektronisk släcksystem

Bioterias Ventilex är utvecklat speciellt för att klara bränder i storkök.

Ventilex är ett flexibelt och pålitligt brandskydd för alla typer av storkök. Ventilex har automatisk utlösning med elektronisk termisk punktdetektering men kan även lösas ut manuellt. Släckmedlet är en vätska som snabbt kväver branden och bildar ett tätt skumlager som förhindrar återantändning.

Flexibelt

Flexibelt system som kan anpassas till nya förhållanden och kan enkelt skalas upp eller ner.

ZON-indelning

Möjlighet till zon-indelning och utlöses bara i den zon-indelning där branden uppstår

Pålitligt

Fungerar även utan ström- och vattenförsörjning

Uppkopplad teknik

Möjliggör uppkoppling till andra system, tex till andra larmsystem

Funktionskontroll

Bioteria säkerställer funktionen genom löpande servicebesök.

Kundwebb

Allt arbete kan följas på Bioterias kundwebb.

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.