Produkt

Biologisk rening i avlopp

Om Biologisk rening i avlopp

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar

Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt avloppsvatten i pumpkammare och pumpgropar. – Det finns många utrymmen, särskilt i ett storkök, där fettet kan orsaka problem!

Med BCA BioSystem kan problemen bekämpas direkt på platsen där de uppstår, genom biologisk behandling med gynnsamma mikroorganismer.

PRODUKTER

BCA BioSystem

Hur fungerar BCA BioSystem

BCA BioSystem

BCA BioSystem är ett biologiskt doseringssystem som regelbundet tillsätter aktiva mikroorganismer som effektivt bryter ner fett golvbrunn och avlopp. För att ge extra kraft till både fettnedbrytning och luktbekämpning kan systemet kompletteras med syresättning. Syresättningen möjliggör även en effektiv fettnedbrytning på besvärliga platser som golvbrunnar och pumpgropar.

Genom att installera BCA BioSystem för dosering i golvbrunnen kan problem med lukt och dåliga vattenflöden i avloppet motverkas. BCA BioSystem kan även installeras för dosering i pumpkammare eller pumpgrop för att förlänga pumpens livslängd och motverka dålig lukt. BCA BioSystem kan med fördel även användas som en avvaktande åtgärd när fettavskiljare inte finns. Ett effektivt sätt att minska underhållspolningar och igensättningar.

Ett effektivt komplement till GOR BioSystem

BCA BioSystem kan användas både enskilt och som komplement till Bioterias GOR BioSystem för fettavskiljare. Det förbättrar därmed den biologiska processen i sin helhet och uppgraderar fettavskiljarens funktion.

Driftsäkra anläggningar

BCA BioSystem installeras och programmeras av Bioterias utbildade tekniker. Därefter tar Bioteria funktionsansvar. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet genomföras av utbildad BioMaintenance Tekniker från Bioteria. Detta för att ditt anläggning ska fungera problemfritt och utan några driftstopp.

Fett i avloppet

Luktproblem, dåligt vattenflöde och igensättningar?

I det ögonblick fettet når avloppssystemet förvandlas det – från ”smör” eller ”matolja” eller något annat vardagligt – till ett omfattande problem med lukt, dåligt vattenflöde och igensättningar – ja, till och med översvämningar. Skälet är att fettet hinner svalna och stelnar innan de når fettavskiljaren. Fettavskiljaren tar hand om en stor mängd av de fett som produceras från ett storkök. Men vägen till fettavskiljaren kan många gånger vara lång och problem med fett uppstår långt innan de når fettavskiljaren.

När fett avlagras längs insidan av rören minskar deras diameter och allt som inte borde spolats ner kommer dessutom fastna i fettet. Akuta lösningar, som att spola loss fettproppar under högt tryck, är ett kostsamt sätt att hantera problemet. Starka propplösande kemikalier kan hjälpa men inte ett alternativ att rekommendera.

En tillfällig och avvaktande åtgärd när fettavskiljare saknas

Är fettavskiljare ännu inte installerad?

Verksamheter som av olika anledningar saknar fettavskiljare lider ofta av höga kostnader med underhållsspolningar, stopp och ibland t o m översvämningar. I väntan på att en fettavskiljare installeras kan problemen motverkas med BCA BioSystem och på så sätt spara onödiga kostnader och driftstörningar.

Bioteknik som löser problemen

Naturlig nedbrytning – direkt i avloppet

Genom att tillföra gynnsamma bakterier direkt i avloppet kan den naturliga nedbrytningen av fettet effektiviseras. Med Bioterias BCA BioSystem tillförs speciellt utvalda mikroorganismer som bryter ner och konsumerar fettet. Detta minskar påtagligt behovet av starka kemikalier och kostsamma underhållspolningar. Samtidigt försvinner luktproblemen eftersom fettet bryts ner till sina beståndsdelar, koldioxid och vatten.

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.