Avloppsreningsverk

Hållbara och driftsäkra avloppsreningsverk

Med ett avloppsreningsverk som bygger på SBR- och bioteknik får verksamheten en säker och naturlig process för att rena avloppsvattnet från fett, slam, kväve och fosfor.

Om Avloppsreningsverk

Välj ett reningsverk från Bioteria

Våra reningsverk för avlopp kombinerar SBR-teknik (satsvis biologisk rening) med bioteknik och renar vattnet i flera steg - mekaniskt, genom infiltration, kemiskt och biologiskt. I det sista steget använder vi en biologisk produkt för att bryta ner fett och organiskt material. Vi hjälper er med utredning och projektering, installation samt drift och underhåll. Vi kan även arbeta inom flera olika entreprenadsformer.

  • Skräddarsydda lösningar
  • Optimerad rening med bioteknik
  • Hög skyddsnivå

Hur rent blir vattnet av ert avloppsreningsverk?

För att det avloppsvatten som spolas ner ska kunna återanvändas behöver det renas på vägen ut i naturen. Men idag finns en mängd olika avlopp som inte uppfyller miljökraven och vissa använder även kemikalier. Det innebär att orenat och miljöfarligt vatten sprids i naturen.

Underhållskostnader

Med allt striktare krav på reningsverken behöver mycket tid och pengar behöver läggas på renovering och underhåll.

Övergödning

Orenat avloppsvatten ligger till grund för problem som övergödning och smittspridning i naturen.

Ökade utsläpp

Många reningsverk kräver mycket energi och kemikalieanvändning vilket kan bidra till oönskade utsläpp av växthusgaser.

Fördelar med miljöteknik

Investera i smart miljöteknik för avloppsreningsverk

En övergång till miljöteknik behöver inga omfattande ekonomiska eller tidsmässiga investeringar, dessutom har det flera fördelar. Vi hjälper er att hitta en hållbar lösning som passar just era verksamhetsbehov.

Vi utreder behov och föreslår en lösning för ett avloppsreningsverk. Vi kan även installera, driftsätta och därefter ansvara för löpande drift och underhåll.

Våra avloppsreningsverk bygger på satsvis rening, så kallad SBR-teknik som dessutom förstärks med ett bioteknologiskt system för optimerad rening.

Med bioteknik kan det aktiva slammet kontrolleras genom att tillföra gynnsamma mikroorganismer. Det möjliggör snabb uppstart och en snabb återhämtning vid omstart. På så vis uppnås en effektiv och stabil rening.

Optimerad rening

Genom att tillföra gynnsamma mikroorganismer kan reningen optimeras och lättare kontrolleras vid uppstart och omstart.

Klarar utsläppskraven

Bioterias reningsverk klarar Naturvårdsverkets utsläppskrav för hög skyddnivå.

Skräddarsydda lösningar

Bioterias reningsverk kan anpassas efter antingen verksamheten eller samfällighetens behov.

Hög skalbarhet

Bioterias avloppsreningsverk är skalbar vilket innebär att de lätt kan skalas upp vid förändrade behov.

Driftsäkerhet

En optimerad rening tillsammans med vårt drift- och underhållsprogram skapar en mycket driftsäker anläggning.

Digitala tillval

Bioterias reningsverk är uppkopplade och står under ständig övervakning så att eventuella fel kan åtgärdas på kort varsel.

Miljövänlig rening

Med bioteknik kan avloppsvattnet renas och återbördas till sitt naturliga kretslopp befriat från fett, slam, kväve och fosfor.

Få full kontroll över dina anläggningar med ett skräddarsytt drift- och underhållsprogram

Spara tid och fokusera på er kärnverksamhet genom att låta oss ansvara för drift och underhåll av avloppsystem, avfallshantering och storköksventilation. Tillsammans hittar vi det bästa upplägget för er!

Regelbundna besök

Våra servicetekniker gör löpande kvalitetskontroller för att säkerställa driften och de biologiska processerna.

Dokument online

På vår kundwebb hittar du all nödvändig dokumentation om din anläggning. Till exempel journaler, statistik och protokoll.

Uppkopplad anläggning

Med hjälp av sensorteknik kan vi hålla koll på din anläggning dygnet runt och utföra förebyggande underhåll via fjärrstyrning.

Drift och underhåll

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Rådgivning

Idag har vi högt ställda krav på en väl fungerande källsortering, både från samhället men även från de som vistas i lokalen. Ökad källsortering leder ofta till luktproblem och brist på utrymme. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner och enskilda företag för att få en så miljövänlig och kostnadseffektiv avfallshantering som möjligt utan att de skapar nya miljö- eller hälsoproblem.

Våra produktspecialister kan hjälpa dig med dina problem oavsett om det handlar om lukt, skadedjur eller platsbrist. Oavsett vilka utmaningar du har så hjälper vi gärna till.

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5