Tjänst

Bygga miljöhus

Om Bygga miljöhus

Vi hjälper dig från planering till färdigt miljöhus

Brist på utrymme, tidspress eller t o m ekonomisk begränsning är vanliga problem när ett avfallsutrymme ska byggas. Vi hjälper dig genom hela kedjan från nulägesanalys till färdig lösning.

Vi förenklar processen genom gediget kunnande och stor erfarenhet.

Uppförandet av ett miljöhus kan snabbt utvecklas till en komplicerad och kostsam affär. Dels krävs tillstånd från kommunen och hänsyn till rådande lagar, förordningar och regler. Dels krävs samordnade insatser från ett flertal olika yrkesgrupper – såsom konsulter, arkitekter, byggherrar och underentreprenörer.

Bioteria underlättar processen för privata och kommunala fastighetsägare och beställare som snabbt vill se ett miljöhus på plats, utan att behöva sätta sig in i formella krav eller anlita flera olika aktörer. Bioteria tar över ansvaret för projektet, från planeringsstadiet till färdigställt miljöhus – och vi tar därefter över ansvaret för dess funktion och luktkontroll.

Bioterias Biobod uppfyller samtliga krav på hållbarhet, miljö- och kretsloppstänkande. 
Luktkontrollen sker biologiskt med hjälp av modern bioteknik.

5 viktiga råd när du bygger miljöhus!

Miljömedvetenheten i Sverige är mycket hög och idén om hållbara kretslopp tilltalar de flesta. Avfall är inte längre bara ”sopor” som man gör sig av med – återvinning spar resurser och skonar miljön! Trängsel, smuts, och luktproblem kan dock snabbt nöta ner entusiasmen. Ett rent och fint avfallsutrymme ökar däremot lusten att källsortera.

Ett fristående avfallsutrymme förenklar livet för både boende och sophämtare, genom att lösa många av de problem som närmast utan undantag uppstår i föråldrade soprum.

1.Bygg bort trängsel, smuts och obehag!

Traditionella soprum är trånga och svåra att underhålla. Smuts ansamlas och otrevliga lukter uppstår lätt. Det uppmuntrar ingen att uppehålla sig där längre tid än det tar att snabbt slänga ifrån sig soppåsen! I ett modernt miljöhus med genomtänkt planlösning står det däremot snabbt klart att källsortering är en meningsfull aktivitet. Man kan mycket väl tänka sig att stanna till och göra en praktisk insats för miljön! Bygg därför rymligt, åtkomligt och överblickbart. Undvik otillgängliga smutsfällor och förenkla underhållet.

2.Bygg tillgängligt!

Avfallsutrymmen inne i fastigheter – i synnerhet äldre fastigheter – är ofta svårtillgänliga platser med tunga dörrrar! Det känns besvärlig att gå dit och det skapar en tung och påfrestande arbetsmiljö för sophämtare. Ett välplanerat, fristående miljöhus kan göras betydligt mer lättillängligt för både boende och sophämtare. Placera det helst av allt på en plats med tillfart för sopbilar.

3.Förbered för utvecklingen mot ett än mer hållbart samhälle!

Allt fler avfallsslag behöver egna kärl när allt fler material kan återvinnas. Ett miljöhus eller källsorteringshus fungerar som en liten återvinningscentral med möjlighet att sortera i många olika fraktioner. När man bygger sitt miljöhus bör man tänka på att ha framförhållning: ännu fler fraktioner kan behövs i framtiden.

4.Bekämpa luktproblemen redan innan de uppstår!

Organiskt avfall – matrester, komposterbart, slattar i diverse förpackningar, använda blöjor – börjar genast brytas ner av mikroorganismer. Detta resulterar snabbt i ”lukten av sopor”. Kemikalier och ozon är vanliga sätt att bekämpa lukt. Andra är parfymer eller kylaggregat. Samtliga dessa metoder kan ersättas med miljövänlig bioteknik.

5.Bygg hållbart!

När hållbarhet och miljö står i centrum bör givetvis även byggnaden där miljöarbetet utförs vara hållbar! Säkerställ att ingående material är miljövänligt och hållbart producerade – samt att materialen är återvinningsbara och så underhållsfria som möjligt för att minska kemikalieanvändningen.

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Mer information

Bygglovshandlingar och dokumentation

Att bygga avfallsutrymmen kostar en hel del. Dels i form av rena investeringar men inte minst i tid. Bioteria tar hand om all hantering av   bygglovshandlingar, kontrollplaner och brandskyddsdokumentation. Detta leder till en snabb och effektiv process med låg investeringskostnad och kort leveranstid.

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.