waste water pipe

Avloppsvatten är brukat vatten fullt av råvaror!

När avloppsvattnet försvinner ner i rören hoppas de flesta slippa se och höra talas om det igen. Men för oss på Bioteria ökar bara intresset!

Avloppsvatten är ett av de områden vi fokuserar på: vad det innehåller, hur det kan renas och hur vi kan åtgärda den globala bristen på rent vatten. Men vårt intresse tar inte slut ens där! Frågan för framtiden är hur vattnets resurser ska kunna skiljas ut och återbördas till sina naturliga kretslopp eller till den cirkulära samhällsekonomin. Återbruk både av det använda vattnet och de råvaror det innehåller, eftersom alla naturresurser är skyddsvärda och dyrbara! Vi finner, som vanligt, lösningarna i mikroorganismernas värld.

Mikroorganismer används i mängder av sammanhang över hela världen för att rå på svårnedbrytbara och svåråtkomliga föroreningar i mark och vatten. Rening, sanering och bioremediering med hjälp av mikroorganismers naturliga nedbrytningsarbete är billigt, hållbart och kan utföras utan tillförsel av energi! 

Nästa steg är återbruk av både avloppsvattnet och allt som avlägsnas ur det

På Deer Island utanför Boston, Massachusetts, ligger Deer Island Waste Water Treatment Plant – det näst största reningsverket i USA. Det är en imponerande, högeffektiv anläggning med modern bioteknik, som både renar enorma mängder avloppsvatten och tillverkar biogas och gödningsmedel ur det slam som avlägsnas ur vattnet. Samtliga aktiva processer utförs av mikroorganismer. Allt som krävs är att de omges med optimala förutsättningar. Den kraftfulla biologiska reningsprocessen kräver till exempel syre. Mellan 130 och 220 ton rent syre tillverkas vid reningsverket varje dag, för att kunna blåsas genom vattnet så att de syrekrävande mikroorganismerna effektivt kan bryta ner och förbruka organiska föroreningar. Precis det som sker (i mycket mindre skala!) i våra reningsverk och i fettavskiljare utrustade med biosystem.

Vad händer då med slammet? – Det går vidare till tolv enorma, äggformade bioreaktorer där andra specialiserade mikroorganismer tar över.

Inne i äggen rötas slammet i en syrefri (anaerob) miljö – som i en av magarna på en ko. Resultatet blir metan, biogas, som bland annat används för att värma upp och driva reningsverket. Avfall från den anaeroba processen förs i sin tur vidare från äggen via en tunnel till en fabrik som tillverkar biogödsel.

Forskare söker: fler specialiserade mikroorganismer för fler reningssteg!

Använt vatten kan vara ordentligt nedsmutsat av ämnen som varken bör släppas ut i naturen eller någonsin ska finnas i vatten som människor åter ska dricka. Där ingår gödningsämnen som kväve och fosfor eller föroreningar som kemiska ämnen, läkemedel och metaller. Det finns sätt att få bort det mesta redan idag – kemisk utfällning, flockning, jonbyte, membranseparation, adsorption, elektrokemisk behandling och fotokatalys – men forskare försöker finna nya, kreativa och framför allt miljövänliga och dessutom billiga sätt att göra det. Då är naturens metoder ofta en stor inspirationskälla; både mikroorganismer och växter.

Det finns mycket att vinna på att övergå till grön teknik: dels är biologiska metoder mycket kostnadseffektiva, dels är de hållbara. 

Traditionella metoder är ofta dyra både att investera i och att kontinuerligt utföra, bland annat på grund av att de är energikrävande och kräver dyra kemiska ämnen för reaktioner. Dessutom uppstår ofta restprodukter som måste behandlas vidare. Denna typ av återvinning – exempelvis av metaller – kan dessutom vara ineffektiv vid vissa koncentrationer (“för litet” eller “för mycket” av något) och selektiviteten hos systemen är bristfällig. 

Mikroorganismer kan – om de är av rätt sort – övervinna samtliga dessa problem till mycket låg kostnad. Men även bioaktiva fytokemiska ämnen som utvunnits ur växter och växtdelar har en mängd åtråvärda egenskaper. Till exempel så har polyfenoler antioxiderande och reducerande egenskaper och kan omvandla joner till atomer samt stabilisera de metallpartiklar (i nanostorlek) som bildas. En alltigenom grön metod! 

Bioteria ägnar en betydande del av sin verksamhet åt vattenfrågor; praktiskt och teoretiskt. Vi introducerar ny, miljövänlig teknik och sprider kunskap kring avfallshantering och avloppsvattenbehandling.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03