Produkt

Biologiskt fettreduceringssystem

Om Biologiskt fettreduceringssystem

Energieffektiv storköksventilation med biologiskt fettreduceringssystem

VENT BioSystem är ett bioteknologiskt fettreduceringssystem som innebär att imkanaler, filter och värmeväxlare hålls rena och fria från fettavlagringar. Tekniken bygger på en kontrollerad biologisk process som bryter ner fett vilket gör att behandlade ytor får en daglig rengöring.

Med VENT BioSystem får du en högre brandsäkerhet, lägre kostnader och minimal miljöbelastning.

PRODUKTER

VENT BioSytem

Hur fungerar Bioterias VENT BioSystem

VENT BioSystem är ett biologiskt och automatiskt rengöringssystem för ventilationssystem. Mikroorganismer bryter helt enkelt ner källan till problemen, det vill säga fettet. När det är borta, försvinner också problemen. VENT BioSystem är ett flexibelt system som kan användas både för befintlig ventilation och nybyggnation. Det vi erbjuder handlar om tre delar; huven, filterhus samt själva biosystemet. Men vad du får är betydligt mer. Det handlar om bättre drift, ekonomi och miljö.

Bryt ner fettet miljövänligt och säkert

Reducerar fett i imkanalen

VENT BioSystem installeras direkt i imkanalen och bryter ned fett där de ansamlas vilket minimerar behovet av rengöring och risk för brand. Den biologiska produkten doseras direkt i imkanalen och följer fettets väg. Kanalen får en daglig behandling och kostnaden för sotning minimeras kraftigt.

Reducerar fett på köksfilter

Bioterias Biofilterhus är utvecklat och speciellt framtaget för VENT BioSystem för effektiv rengöring av köksfilter. Bioterias Biofilterhus möjliggör för en biologisk behandling av filtret. Fettet blir vattenlösligt och underlättar filterrengöringen. En snabb avsköljning under rinnande vatten räcker!

Driftskostnader för filterrengöring reduceras samtidigt som livslängden på filtren ökar. Dessutom minskar risken och kostnader för stopp i avlopp av att filter diskas.

Möjliggör för värmeåterning

VENT BioSystem möjliggör en effektiv värmeåtervinning. Oavsett vilken värmeväxlare du använder kan du vara trygg med att VENT BioSystem förhindrar att fett når värmeväxlaren.

Spara pengar, slippa driftproblem och samtidigt arbeta för en bättre miljö

Bort med fettet – in med möjligheterna

Den biologiska metoden är hållbar och miljövänlig – men framför allt är den effektiv. När bioteknik ersätter ozon eller kemikalier minskar miljöbelastningen och arbetsmiljön förbättras i storköket.

Vår målsättning är även att alltid göra den miljövänliga tekniken ekonomiskt lönsam för våra kunder. Med Bioterias biologiska behandling – kombinerat med teknik och ett gediget drift- och underhållsprogram – får du en kostnadseffektiv lösning, luktfri arbetsmiljö och minskade driftbekymmer. Dessutom är du med och bygger ett hållbart samhälle.

Fördelar med VENT BioSystem

Lägre kostnader

Med en daglig rengöring med VENT BioSystem skonar du dina filter och reducerar behovet av sotning. Dessutom möjliggör du för en effektiv värmeåtervinning.

Minimal miljöbelastning

Filtren behöver inte diskas i diskmaskinen utan det räcker med en snabb avsköljning under rinnande vatten. Detta spar mycket tid, energi och onödigt kemikalieanvändande.

Högre brandsäkerhet

Genom att kontinuerligt bryta ned det ansamlade fettet i imkanalen och på filtren får du en brandsäkrare ventilation

Ofarligt för människor, djur och natur

Mikroorganismerna är säkra för användning i köks- och sjukhusmiljö och innebär ingen negativ miljöpåverkan. Metoden kräver ingen säkerhetsutrustning eller något varningssystem.

Biokonvertera din storköksventilation

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.