Go Green under Black Week

Absolut – vi rider på Black Friday-vågen men istället för att bidra till ett en ökad konsumtion vill vi stimulera till hållbara miljöinvesteringar. Under Bioteria Green Week gör vi det ännu mer fördelaktigt för fastighetsbolag att minska sin klimatpåverkan.

Black Friday, Black Week och Cyber Monday är alla marknadsföringsjippon som skapats för att öka konsumtionstakten och kickstarta julhandeln.  Men i stället för att bidra till den redan starka konsumtionskulturen vill vi stimulera till hållbara miljöinvesteringar. Vi är övertygade om att framtidens gröna teknik kommer innebära lösningar för planetens miljöproblem. Och tekniken finns! Vi måste bara använda den! Därför känner vi ett ansvar att driva på processen så att den gröna tekniken implementeras.

Med Bioteria Green Week vill vi göra biotekniken ännu mer ekonomisk fördelaktig eftersom vi vet att varje fastighet som väljer bioteknik framför traditionell teknik kommer minska sitt klimatavtryck rejält. En av de mest påtagliga effekterna är minskade koldioxidutsläpp. Genom att investera i bioteknik kan fastighetsbolag kraftigt minska sin klimatpåverkan. En investering i bioteknik innebära även långsiktiga kostnadsbesparingar. Kostnaden för att lösa fett- och luktproblem med traditionella metoder står i direkt proportion till de allt mer otrygga kostnaderna för transport och energi. Kostnaden för Bioterias uppkopplade och smarta bioteknik är helt frikopplad från priset på energi- och råolja. Det innebär att vi vet vad vår lösning kommer att kosta om 5 år, vilket i sin tur innebär att vi kan trygga våra kunders oro för framtida kostnadsökningar.

Under Bioteria Green Week kommer alla våra bioteknologiska lösningar för fastigheter var kraftigt kostnadsreducerade. Det innebär att vi under en veckas tid gör biotekniken tillgänglig för alla.

Vi delar ut 100 bioterianska hållbarhetscheckar – säkerställ att du blir en av mottagarna

Under Bioteria Green Week, 20-25 nov 2023 delar vi ut 100 bioterianska hållbarhetscheckar. Varje check har ett värde på upp till 75% av investeringskostnaden. Checken kan ge ett hållbarhetsvärde som motsvarar en kraftig koldioxidminskning med upp till 20 ton CO2.

Jag vill ha en hållbarhetscheck!