Dagens mikroorganism! – Pseudomonas stutzeri

Bakterien som används vid bio-restaurering av ovärderliga kyrkomålningar

Levande bakterier äter skonsamt bort föroreningar från tavlor och muralmålningar, på väggar, under tak och i kupoler. Tack vare mikroorganismer kan konstskatterna räddas från att förstöras av de lipider, proteiner och salter som avlagrats på deras yta.

Den biologiska rengöringsmetoden har inneburit ett betydelsefullt genombrott på konstrestaureringens område. Men det sammanlagda värdet för konsten, kulturen, historien och världsarvet i största allmänhet, går knappast att överskatta.

Bakterier i gelé tvättar taket

De mikroskopiska rengöringsarbetarna är stavformade bakterier av typen Pseudomonas stutzeri, som appliceras på de platser de ska rengöra. Liggande tavlor kan täckas av bomullsduk indränkt i bakterielösning. Partier på väggar och under tak innebär en betydligt större utmaning, men kan rengöras med hjälp av gasbinda full med bakterie-gelé.

Inför sitt uppdrag ”tränas” bakterierna genom att enbart få tillgång till de ämnen de ska äta, och de mest snabbväxande väljs ut. De äter till exempel gärna upp ett klister av animaliskt ursprung som täcker – och förstör – muralmålningar.

Klister, och andra nedbrytande avlagringar på konst, härstammar ofta från tidigare försök att rädda eller restaurera verken. Muralmålningar har till exempel täckts med ett klister för att kunna avlägsnas från väggarna, i syfte att föra dem i säkerhet undan brand eller andra världskrigets bombningar. Men klistret har med tiden blivit hårt och omöjligt att lösa upp med traditionella metoder – och därmed, i sig själv, konstverkens värsta fiende.

Bakterier kan dock vara mycket specifika i sitt val av föda: P stutzeri äter upp klistret och lämnar målningen därunder orörd.

Sökes: den perfekta bakterien!

Den som vill rengöra något med bioteknik behöver först och främst leta reda på en mikroorganism som är särskilt lämpad för uppgiften.  Den perfekta kandidaten måste vara ofarlig för människor och miljö – och, när det gäller bio-restaurering, även för konsten! P stutzeri bildar till exempel inte sporer, något som skulle skada konstverkens yta. Den äter också med stor aptit och förökar sig snabbt!

Det är på detta sätt vi valt ut de bakterier som ingår i våra biosystem.

Våra bakterier är experter på att bryta ner fett, ofarliga för människor, djur och natur – och de bildar sporer, vilket gör dem extremt motståndskraftiga i den hårda miljö där de ska arbeta.

En guide av Bioteria  Bioteknik i fettavskiljare    - en vetenskapligt grundad metod Ladda ner