Avloppsteknik

Avloppsteknik, Bioteknik

Med luft som vapen!

Vanliga luftbubblor är ett effektivt och selektivt vapen mot oönskade mikroorganismer! Varför? Därför att luften innehåller syre – en gas som är giftig för många /../