stopp i avlopp

Effektiva punktinsatser mot fett och lukt!

BCA BioSystem – ett mindre biosystem som löser problemen där det behövs 

Bioterias bioteknik gör det möjligt att hålla rent och bryta ner fett med hjälp av biologiska metoder – utan varken kemi eller ozon. 

Våra tre biosystem är skräddarsydda för hårt arbete i olika delar av ett storkök: i fettavskiljaren, i ventilationen och i avfallsutrymmet.

Ibland kan dock mindre, mer riktade insatser behövas för att komma till rätta med de problem som uppstår i utrymmen där stillastående fetthaltigt vatten orsakar dålig lukt och igensättningar.

Med BCA BioSystem kan problemen bekämpas direkt på platsen där de uppstår genom biologisk behandling med gynnsamma mikroorganismer – i golvbrunnar, pumpkammare och pumpgropar, i eller kring en fettavskiljare som utrustats med GOR Biosystem.

Ett flexibelt komplement

BCA BioSystem är en problemlösare som kan kan användas både enskilt och/eller uppströms, nedströms och i direkt anslutning till fettavskiljaren.

Liksom övriga biosystem består det av ett styrskåp, en biologisk produkt och en struktur som för ut bioprodukten till den plats som ska behandlas – i det här fallet de utrymmen som är källan till luktproblem eller drabbas av återkommande fettansamlingar och stopp. Styrskåpet kontrollerar tillförseln av den biologiska produkten och doserar den enligt ett förinställt program.

Den biologiska produkten (Smart Clean Drain) innehåller levande mikroorganismer, särskilt utvalda för sin förmåga att bryta ner fett och motverka lukt.

Rengöring och biologisk behandling med hjälp av bioteknik är både hållbart och miljövänligt, samt ofarligt för människor, djur och natur!

Läs mer om BCA BioSystem:

BCA BioSystem