Biologiskt SBR Reningsverk

Hur fungerar SBR-teknik i reningsverk?

Satsvis biologisk rening

Bakterier finns i alla miljöer där de kan tillgodogöra sig vad de behöver för att leva och tillväxa. I avloppsvatten finns, som man kan förvänta sig, ett extremt rikt mikrobiellt ekosystem. Tillsammans skapar dessa mikroorganismer ett aktivt slam som kan användas för att rena vatten. Olika ämnen bryts ner av olika bakterier i komplicerade nätverk av samarbete: En bakteries avfallsprodukt blir en annan bakteries näring. Därigenom kan kemiska ämnen omvandlas av bakterier till något ofarligt eller till något som är enklare att avlägsna från vattnet. Dessa naturliga processer utnyttjas i reningsverkens biologiska reningssteg.

Men hur kan man styra dessa processer så att bakterierna arbetar för oss och åstadkommer ett bestämt resultat? Svaret är: genom att reglera tillgången på syre!

Genom att göra bakteriernas miljö växelvis syrerik (aerob) eller syrefattig (anaerob) så gynnas olika arter – eller olika biologiska processer utförda av samma art – vid bestämnda tidpunkter. I reningsverken pumpas vattnet mellan olika “miljöförhållanden” och behandlas av de mikroorganismer som lever där. När vattnet renas med SBR-teknik sker flera biologiska reningsprocesser i samma tank, i en viss ordningsföljd – styrd av luftbubblor.

Syre är det “språk” som gör det möjligt för oss att säga åt bakterier vad de ska göra.

Avloppsvatten renas från kväve genom SBR-teknik

SBR-tekniken innebär att en reningstank omvandlas till en cyklisk bioreaktor. Avloppsvattnet flödar inte genom ett sådant system utan hålls kvar och behandlas färdigt, en bestämd vattenvolym i taget.

Eftersom avloppsvatten är mycket rikt på kväveföreningar är det redan fullt av bakterier som lever på dem. När tanken syresätts genom luftning omvandlar aeroba bakterier ammonium till nitrit och sedan nitrat (nitrifikation). När luftningen upphör uppstår snabbt syrebrist och anaeroba bakterier omvandlar nitrat till kvävgas (denitrifikation). Kvävet lämnar alltså vattnet och försvinner ut i luften (som redan består till största delen av kvävgas)!

Metoden är mycket flexibel och passar särskilt väl i minireningsverk där vattenströmmarna är små och flödet kan variera. Mindre volymer ger högre reningseffekt och det faktum att vattnet behandlas en viss volym i taget gör systemet mindre känsligt för skiftande flöden. Reningscykelns parametrar – som uppehållstid i tanken, hur kraftigt den ska luftas och hur länge – kan anpassas till rådande förhållanden.

SBR-teknik i kombination med bioteknik innebär att arbeta med luftbubblor och naturliga biologiska processer som verktyg!

I våra fettavskiljare och i våra minireningsverk arbetar vi med syretillgång som medel för att styra biologiska processer. I minireningsverken använder vi oss av SBR-teknik – men effektiviserar reningen ytterligare genom att tillsätta bakterier som är särskilt utvalda för sin förmåga att bryta ner fett och organiskt material.

De tillsatta högeffektiva bakterierna är syrekrävande och kommer att arbeta tillsammans med det ekosystem som redan finns på plats så snart tanken luftas. Metoden är helt naturlig och innebär minsta möjliga miljöpåverkan.

SBR-teknik i kombination med bioteknik innebär att arbeta med luftbubblor och naturliga biologiska processer som verktyg!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03