reningsverk med bioteknik

Hur ser ett biologiskt reningssteg egentligen ut?

Den som inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet måste själv rena sitt avloppsvatten innan det släpps tillbaka ut i naturen. I takt med att de kommunala reningsverken mer och mer framgångsrikt lyckas rena avloppsvattnet börjar mer uppmärksamhet och större krav riktas mot de enskilda avloppen. Bioteria konstruerar och driftsätter små till medelstora reningsverk med kapacitet att rena avloppsvattnet från så många som 200-300 personer.

I Bioterias reningsverk arbetar ett unikt biosystem, mycket likt det som finns i fettavskiljare, men större och med fler funktioner. Liksom i våra fettavskiljare använder vi bubblor och bakterier för att styra och förbättra biologiska processer.

Rader med luftplattor blåser bokstavligen liv i ett vattenrenande ekosystem! 

 

En sällsynt skymt av biosystemets estetiska kvaliteter – innan tanken fylls med avloppsvatten och de nya blänkande luftplattorna försvinner ner under ytan. (Bild inifrån den 30 kubikmeter stora tanken i Odensalas avloppsreningsverk.) 

 

Effektiv nedbrytning av fett, slam och organiskt avfall kommer igång först när miljön är syrerik. Därför finns luftplattor utplacerade längs tankens botten. Antalet varierar med tankens dimensioner. I en av våra vanligaste fettavskiljarmodeller finns fyra stycken – att jämföras med avloppsreningsverket i Odensala, som har 36. 

Genom att regelbundet låta luft bubbla genom tanken gynnas de syrekrävande mikroorganismer vi själva tillför genom biosystemet, tillsammans med de nedbrytare som redan finns på plats. Metoden är helt naturlig och innebär minsta möjliga miljöpåverkan. Den är dessutom mycket flexibel. Biosystemets parametrar kan anpassas till både små och stora tankar och utföra delvis olika uppgifter.

I en fettavskiljare konsumeras det ansamlade fettet innan det når kommunala avloppsledningar. I ett avloppsreningsverk renas grå- och svartvatten så pass effektivt att det kan återföras direkt till den omgivande naturen.

 

Avloppreningsverket i Odensala. Ovan jord syns endast tankens halsar och utrymmet som konstruerats för att rymma styrskåp och teknisk utrustning.

Läs mer här!

Guide  Utdömt reningsverk blir  miljövänligt och kostnadseffektivt  Ladda ner