ORS BioSystem – den smarta biologiska luktkontrollen

Ingen symptombehandling. Bekämpa i stället lukten vid dess källa.

ORS BioSystem är ett luktreduceringssystem som säkerställer att lukten elimineras och motverkas vid själva källan till luktproblemet. Symptombehandling som kyla och ozon är oftast kostnads- och energikrävande samt även miljöbelastande. Alternativet ORS BioSystem är den mest miljövänliga och kostnadseffektiva metoden på marknaden.

Spar pengar och energi

Med denna biologiska luktkontroll kan man reducera luktstörningen och spara driftkostnader samtidigt som ORS BioSystem höjer den hygieniska standarden. Resultatet är en kraftigt minskad klimatpåverkan och reducerade koldioxidutsläpp med upp till 90-95%.

Vår målsättning är att genom att välja Bioteria som samarbetspartner så ska du som kund alltid spara pengar och samtidigt minska miljöpåverkan.

Bioteria hjälper dig att komma tillrätta med en mängd olika luktstörningar. Exempelvis lukt från pumpstationer, soprum, komprimatorer, containrar eller från andra platser där organiskt avfall samlas. Vi kan också hjälpa till att ta bort lukter från toaletter, urinoarer, kemtoaletter eller andra platser där urin ansamlats.

Installation och service

Den biologiska behandlingen innebär att vi på ett kostnadseffektivt sätt löser de luktproblem som tidigare varit svåra eller rent av omöjliga att lösa. Våra lösningar är specialanpassade för våra kunder och vi tar ansvar genom hela kedjan från installation till igångsättning och underhåll. Våra kunder uppskattar att vi löser deras luktproblem samtidigt som vi genom vår service säkerställer drift och funktion. Skulle ett fel uppkomma är vi snabbt på plats och rättar till problemet.

Produktblad och instruktioner

Som kund eller konsult har du möjlighet att få tillgång till all dokumentation. Kontakta din lokala presentant eller ansök om ett konto.