Biologisk rening i avlopp

BCA BioSystem - hjälper mot stopp i avloppet

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar

Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt avloppsvatten i pumpkammare och pumpgropar. – Det finns många utrymmen, särskilt i ett storkök, där fettet kan orsaka problem!

Med BCA BioSystem kan problemen bekämpas direkt på platsen där de uppstår, genom biologisk behandling med gynnsamma mikroorganismer.

Fördelar med BCA BioSystem

Förebygger stopp och igensättningar i golvbrunnar och pumpstationer

Överallt där fett ansamlas uppstår snabbt problem med lukt, igensättningar och dåligt vattenflöde. BCA BioSystem kan installeras som en punktinsats på de platser där fett skapar problem, i golvbrunnar, avlopp och pumpstationer.

Effektiviserar avskiljningsgraden i fettavskiljaren

BCA BioSystem kan användas både enskilt och som komplement till Bioterias GOR BioSystem för fettavskiljare. Det förbättrar därmed den biologiska processen i sin helhet och uppgraderar fettavskiljarens funktion.

Förhindrar uppkomsten av dålig lukt

Dålig lukt uppstår så snart mikroorganismer börjar bryta ner fett och organiskt material. Därför kan dålig lukt stoppas på samma sätt – genom att gynnsamma mikroorganismer istället utför nedbrytningsarbetet.

BCA BioSystem tillför regelbundet precis den typ av bakterier som bryter ner utan att producera illaluktande ämnen. Syresättning ger ytterligare luktbekämpning eftersom de bakterier som orsakar dålig lukt ofta dör av syre. Syret ger däremot våra särskilt utvalda bakterier en extra boost.

Eliminerar behovet av kemikalier

BCA BioSystem använder sig av en biologisk metod, som äntligen gör det möjligt att sluta hälla ner kemikalier i avloppsvattnet. Istället används levande mikroorganismer som bryter ner fett och förhindrar uppkomsten av lukt. När de når avloppssystemet fortsätter de att arbeta tills syret tar slut. BCA Biosystem kan installeras både med och utan extra tillförsel av syre via en luftplatta.

Löpande drift och underhåll

Ett sammarbeta med Bioteria ger dig inte bara lösningen på ett luktproblem, miljöproblem eller kostnadsproblem. Du får även en driftpartner som ser till att din anläggning alltid fungerar så du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Läs mer

vattenvirvel

Hur fungerar BCA BioSystem

Biologisk behandling av avlopp

BCA BioSystem

BCA BioSystem är ett biologiskt doseringssystem som regelbundet tillsätter aktiva mikroorganismer som effektivt bryter ner fett golvbrunn och avlopp. För att ge extra kraft till både fettnedbrytning och luktbekämpning kan systemet kompletteras med syresättning. Syresättningen möjliggör även en effektiv fettnedbrytning på besvärliga platser som golvbrunnar och pumpgropar.

Genom att installera BCA BioSystem för dosering i golvbrunnen kan problem med lukt och dåliga vattenflöden i avloppet motverkas. BCA BioSystem kan även installeras för dosering i pumpkammare eller pumpgrop för att förlänga pumpens livslängd och motverka dålig lukt. BCA BioSystem kan med fördel även användas som en avvaktande åtgärd när fettavskiljare inte finns. Ett effektivt sätt att minska underhållspolningar och igensättningar.

Ett effektivt komplement till GOR BioSystem 

BCA BioSystem kan användas både enskilt och som komplement till Bioterias GOR BioSystem för fettavskiljare. Det förbättrar därmed den biologiska processen i sin helhet och uppgraderar fettavskiljarens funktion.

Driftsäkra anläggningar

BCA BioSystem installeras och programmeras av Bioterias utbildade tekniker. Därefter tar Bioteria funktionsansvar. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet genomföras av utbildad BioMaintenance Tekniker från Bioteria. Detta för att ditt anläggning ska fungera problemfritt och utan några driftstopp. 

Drift och underhåll

Fett i avloppet

egg och bacon

Luktproblem, dåligt vattenflöde och igensättningar?

I det ögonblick fettet når avloppssystemet förvandlas det – från ”smör” eller ”matolja” eller något annat vardagligt – till ett omfattande problem med lukt, dåligt vattenflöde och igensättningar – ja, till och med översvämningar. Skälet är att fettet hinner svalna och stelnar innan de når fettavskiljaren. Fettavskiljaren tar hand om en stor mängd av de fett som produceras från ett storkök. Men vägen till fettavskiljaren kan många gånger vara lång och problem med fett uppstår långt innan de når fettavskiljaren.

När fett avlagras längs insidan av rören minskar deras diameter och allt som inte borde spolats ner kommer dessutom fastna i fettet. Akuta lösningar, som att spola loss fettproppar under högt tryck, är ett kostsamt sätt att hantera problemet. Starka propplösande kemikalier kan hjälpa men inte ett alternativ att rekommendera.

Fett i pumpstationer och pumpgropar

pumpkammare

Problem med fett efter fettavskiljaren?

Även en väldimensionerad fettavskiljare kommer släppa ut en viss mängd fett. Många gånger skapar detta inte några större problem men en efterliggande pumpstation som kontinuerligt utsätts för ett mindre fettutsläpp får tillslut problem. När en efterliggande pumpkammare eller pumpgrop utsätts för fett kommer pumpens mekanik slitas. Givare och impellrar tar till slut skada och pumpen kan helt sluta fungera. Med BCA BioSystem förlänger du pumpens livslängd och samtidigt reducerar dålig lukt.

Med BCA BioSystem kan problemen bekämpas direkt på platsen där de uppstår, genom biologisk behandling med gynnsamma mikroorganismer.

En tillfällig och avvaktande åtgärd när fettavskiljare saknas

cafe servering

Är fettavskiljare ännu inte installerad?

Verksamheter som av olika anledningar saknar fettavskiljare lider ofta av höga kostnader med underhållsspolningar, stopp och ibland t o m översvämningar. I väntan på att en fettavskiljare installeras kan problemen motverkas med BCA BioSystem och på så sätt spara onödiga kostnader och driftstörningar.

Bioteknik som löser problemen

bioteknik

Naturlig nedbrytning – direkt i avloppet

Genom att tillföra gynnsamma bakterier direkt i avloppet kan den naturliga nedbrytningen av fettet effektiviseras. Med Bioterias BCA BioSystem tillförs speciellt utvalda mikroorganismer som bryter ner och konsumerar fettet. Detta minskar påtagligt behovet av starka kemikalier och kostsamma underhållspolningar. Samtidigt försvinner luktproblemen eftersom fettet bryts ner till sina beståndsdelar, koldioxid och vatten.

 

Vi hjälper dig även med:

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Markförlagd fettavskiljare

Bioterias markförlagda fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

kockar i storkök

Fettavskiljare inomhus

Bioterias inomhusplacerade fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

Kombinerad fettavskiljare med gråvatten

Kombinationstankar

BioCOMBO utför flera uppgifter samtidigt BioCOMBO innebär att fettavskiljning sammanfogas med ytterligare funktion i en och samma helhetslösning. Detta kan betyda att två eller flera /../

vattenflöde

Flödesberäkning

En flödesberäkning av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet.

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias Fettavskiljare och GOR BioSystem