USE CASE

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södertälje 9:a i listan över Sveriges miljöbästa kommuner, vilket innebar en klättring på hela 70 placeringar från föregående år.

Bland Södertäljes kommunala bolag återfinns Telge Fastigheter som jobbar med uthyrning och förvaltning av både kommersiella och kommunala byggnader. Det innefattar bland annat köpcentrum, skolor, äldreboenden och idrottshallar. Telge Fastigheter är ett av de bolag som har drivit på hållbarhetsarbetet i kommunen. 

  • Vi ligger före många andra kommuner gällande vilka miljökrav vi ställer på oss själva. I vår verksamhet utgår vi till exempel helt och hållet från Sunda Hus, vi har en kemikaliefri städning och använder återbruk i nya byggprojekt i samarbete med andra bolag inom Telge-koncernen, förklarar Jerker Bylfors, avtalscontroller på Telge Fastigheter. 

Som ansvariga för förvaltningen av närmare 520 000 kvadratmeter lokalyta är det mycket att hålla koll på. Ventilation, avlopp och avfallshantering är bara några av de områden som behöver fungera med minimalt antal störningar och stopp. Under 90-talets andra hälft upplevde Telge Fastigheter återkommande luktproblem med en fettavskiljare som var installerad vid flera av bolagets lokaler. För att rota bot på problemet testades flera olika lösningar innan valet föll på en bioteknisk lösning från Bioteria. Idag använder Telge Fastigheter bioteknik i de allra flesta utrymmen som behöver hantera fett och avfall. 

  • Vi var väldigt tidiga med att testa bioteknik och idag har vi det i alla våra fettavskiljare. Vi implementerar det även i våra soprum och i ventilationen vid nybyggnationer. Fördelarna kan ses i både besparingar för plånbok och miljö, samt i effektivitet och säkerhet, säger Jerker. 

Med Bioterias lösningar installerade i skolor och förskolor har bland annat de tunga transporterna för fettömning minskat drastiskt. Det har resulterat i goda vinster för klimatet och en tryggare miljö för de som vistas i närheten. 

  • Med Bioterias bioteknik tas mycket av fettet om hand på plats tack vare mikroorganismerna som tillsätts. Det gör i sin tur att de tunga transporterna genom områden med mycket människor, till exempel skolgårdar, minskar radikalt, säger Jerker.

Samarbetet parterna emellan innebär att Bioteria ansvarar för det löpande drift- och underhållsarbetet av sina fettavskiljare, miljöhus och storköksventilationssystem som finns installerade i eller vid kommunens fastigheter. Bioteria hjälper även till med flödesberäkning och projektering vid nybyggnationer.

  • Arbetet tillsammans med Bioteria fungerar otroligt bra. De håller koll på sina installationer både genom fjärrövervakning och underhållsbesök vid anläggningarna. Vi har sedan ett avstämningsmöte varje månad där vi tillsammans med deras tekniker går igenom status och föreslagna proaktiva åtgärder, berättar Jerker. 

På Bioterias anläggningswebb kan Telge Fastigheters förvaltare logga in och se aktuell information, dokumentation och historik kring varje anläggning. Där kan de bland annat stämma av fakturor och se uppdaterade bilder inifrån anläggningarna. 

  • Anläggningswebben har både förenklat och effektiviserat vårt arbete. Om vi till exempel behöver fler kompostbehållare i ett miljöhus kan vi snabbt ta fram uppdaterade bilder över interiören och se ifall det faktiskt får plats. 

I framtiden ser Jerker positivt på att allt fler delar omfattas av bioteknik och just nu pågår ett arbete för att implementera Bioterias släcksytem Ventilex i Telge Fastigheters storkök.

  • Efter att svart på vitt kunnat se de miljömässiga och ekonomiska besparingarna som gjorts är bioteknik den självklara valet för Telge Fastigheter och vårt fortsatta arbete, avslutar Jerker Bylfors.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03