Snabbkurs! – Möt våra mest installerade biosystem!

Ett biosystem är en teknisk applikation där levande mikroorganismer utgör den centrala beståndsdelen.

Biosystemet är en helhet som består av tre komponenter: den biologiska produkten, en struktur som för ut produkten till platsen där den ska verka samt ett styrskåp som automatiskt reglerar tidpunkter och dos.

Vår bioteknik används främst för att uppnå effektiv fettnedbrytning och luktkontroll. Våra mest populära biosystem installeras därför i fettavskiljare, i storköksventilation och i avfallsutrymmen. Men de fungerar på olika sätt på olika platser! Slutresultatet är dock detsamma: fett bryts ner och lukt försvinner, på ett hållbart och miljövänligt sätt. Det finns också pengar att spara. Att tänka på miljön är inte längre en ekonomisk uppoffring – tvärtom.

 

För fettavskiljare: GOR BioSystem

Fettavskiljaren skyddar avloppsystemet från utsläpp av fettrikt avloppsvatten, som annars skulle orsaka svåra problem med igensättningar och stopp. Men när fettavskiljaren fångar upp fettet uppstår också regelbundet behovet av att tömma den. Vår biotekniska lösning minskar kraftigt tömningsbehovet, samtidigt som den åtgärdar eventuella problem med dålig lukt. Detta ökar också driftsäkerheten.

Hur fungerar det?

Den biologiska produkten doseras tillsammans med syre i den tank där fettet ansamlas. När verksamheten står stilla omvandlas den vanliga fettavskiljartanken till en kraftfull bioreaktor, där naturliga nedbrytande processer kan äga rum. De gynnsamma mikroorganismerna livas upp av syret, bryter sönder fettet och äter upp det!

Bioteknik är ett effektivt sätt att uppnå flera saker samtidigt. När vi reducerar antalet tömningar minskar vi också antalet tunga transporter, vilket även är bra för miljön. Resultatet är konkret och mätbart i antal sparade kronor och i minskade koldioxidutstläpp.

Läs mer om produktområdet!

Visa mig GOR BioSystem!

.

För avfallsutrymmen: ORS BioSystem

Problemet med lukt orsakas av fel mikroorganismer – och det kan lösas med hjälp av rätt mikroorganismer!

Mikroorganismer, särskilt bakterier, är effektiva nedbrytare! Fett och fettrikt matavfall börjar snabbt lukta, som ett direkt resultat av deras arbete. Bioteknik för avfallsutrymmen går ut på att ersätta den oönskade bakteriesorten med en gynnsam, ännu mer effektiv sort – som inte producerar dålig lukt.

Hur fungerar det?

Våra särskilt utvalda bakterier doseras över avfallsbehållarna, bryter ner avfallet och håller samtidigt de oönskade borta.

Fördelarna är flera: dels arbetar de goda mikroorganismerna dag och natt med att hålla rent och hindra dåliga lukter från att uppstå, dels är de ofarliga för människor, djur och natur. Inga särskilda skyddsåtgärder behövs. Biotekniken ersätter både kemi, ozon och kyla.

Läs mer om produktområdet!

 

Visa mig ORS BioSystem!

.

För storköksventilation: VENT BioSystem

Fett avlagras på insidan av alla rör och kanaler det passerar. En betydande del av fettet från matlagningen stiger upp genom ventilationen. Fettet klibbar fast och sätter igen köksfilter och värmeväxlare. När fettet ansamlas i imkanaler och under kökskåpor börjar det brytas ner av mikroorganismer som skapar dålig lukt. Dessutom ökar det brandrisken!

Hur fungerar det?

Med hjälp av pneumatiska dysor, placerade på lämpliga ställen längs im-kanalens sträckning, kan de fettnedbrytande bakterierna dimmas ut där fettet ansamlas. När fettet bryts ner på plats minskar behovet av sotning samtidigt som brandrisken reduceras ordentligt. Hela storköksventilationen blir mer effektiv och det blir också möjligt att återvinna värmen.

Mikroorganismerna bryter ner fettet kontinuerligt och är en helt ofarlig, skonsam metod som ersätter ozon och UV-ljus. Den biologiska metoden orsakar inte korrosion och sliter därmed inte på omgivande material. Den kräver inte heller skyddsutrustning och omges inte med säkerhetsföreskrifter.

Läs mer om produktområdet!

Visa mig VENT BioSystem!

 

Läs även om vårt största och vårt minsta biosystem! Snabbkurs, del 2