Avfallsteknik

skunk
Avfallsteknik

Bort med lukten i soprummet!

Grön bioteknik tar bort lukter på samma sätt som de bildas!  Den lilla skunk-ungen är redan tungt beväpnad med organiska svavelföreningar! Ingrediensen svavel är ett /../