skunk

Bort med lukten i soprummet!

Grön bioteknik tar bort lukter på samma sätt som de bildas! 

Den lilla skunk-ungen är redan tungt beväpnad med organiska svavelföreningar! Ingrediensen svavel är ett av naturens absolut säkraste kort när det gäller att skapa riktigt obehaglig lukt – avsiktligt eller oavsiktligt. Skunkar skrämmer bort det mesta. ”Kadaverblommor” drar istället till sig flugor och skalbaggar, genom liknande metoder.

Vi människor – som inte brukar anses ha ett särskilt skarpt luktsinne – uppfattar snabbt närvaron av närmast försumbara mängder svavelföreningar. Mindre än ett mikrogram svavelväte (H2S) per kubikmeter luft räcker. En bråkdel av ett mikrogram räcker för att de sällsynt vedervärdiga föreningarna dimetyldisulfid (C2H6S2) och metanthiol (CH3SH) ska informera oss om närheten till pågående förruttnelseprocesser. Det är lukten av nedbrytning, kadaver, undergång och förgängelse, ruttna ägg och ruttnande kål. Sött, syrligt, skarpt och kväljande.

I värsta fall är detta lukten från matavfallet i ett försummat soprum.

Mikroorganismers nedbrytning av organiskt material är både orsak och lösning

Bakterier och andra encelliga livsformer är jordens främsta nedbrytare. Allt levande kommer en dag att återgå till naturen i form av sina kemiska byggstenar, framför allt genom mikroorganismernas försorg. Deras arbete inleds så snart ingenting längre kraftfullt hindrar dem. Matavfall är ingen match – och det börjar följaktligen snabbt lukta av mikroorganismernas nedbrytningsprodukter.  

I Bioterias biobod bekämpas lukten med bioteknik, genom att vi tillför en gynnsam levande bakteriekultur. Den biologiska produkten innehåller en unik sammansättning av bakterier som bryter ner fett och organiskt material utan att producera illaluktande ämnen. Bakterierna är ofarliga för människa, djur och natur.

Bakteriekulturen gör kemi överflödig och eliminerar behovet av både dyra kylanläggningar och hälsofarlig ozon. Biologiska metoder är skonsamma och hållbara. De spar energi – och de spar pengar.

Bakterier och bakterieenzymer håller rent och luktfritt på flygplatsen i Mumbai! Läs mer här!

Läs mer om ORS-BioSystem

 

Guide  Fristående miljöhus   - snabbt, billigt och enkelt! Ladda ner