skunk

Bort med lukten i soprummet!

Grön bioteknik tar bort lukter på samma sätt som de bildas! Den lilla skunk-ungen är redan tungt beväpnad med organiska svavelföreningar! Ingrediensen svavel är ett av naturens absolut säkraste kort när det gäller att skapa riktigt obehaglig lukt – avsiktligt eller oavsiktligt. Skunkar skrämmer bort det mesta. “Kadaverblommor” drar istället till sig flugor och skalbaggar, genom liknande metoder.

Vi människor – som inte brukar anses ha ett särskilt skarpt luktsinne – uppfattar snabbt närvaron av närmast försumbara mängder svavelföreningar. Mindre än ett mikrogram svavelväte (H2S) per kubikmeter luft räcker. En bråkdel av ett mikrogram räcker för att de sällsynt vedervärdiga föreningarna dimetyldisulfid (C2H6S2) och metanthiol (CH3SH) ska informera oss om närheten till pågående förruttnelseprocesser. Det är lukten av nedbrytning, kadaver, undergång och förgängelse, ruttna ägg och ruttnande kål. Sött, syrligt, skarpt och kväljande.

I värsta fall är detta lukten från matavfallet i ett försummat soprum.

Mikroorganismers nedbrytning av organiskt material är både orsak och lösning

Bakterier och andra encelliga livsformer är jordens främsta nedbrytare. Allt levande kommer en dag att återgå till naturen i form av sina kemiska byggstenar, framför allt genom mikroorganismernas försorg. Deras arbete inleds så snart ingenting längre kraftfullt hindrar dem. Matavfall är ingen match – och det börjar följaktligen snabbt lukta av mikroorganismernas nedbrytningsprodukter.  

I Bioterias biobod bekämpas lukten med bioteknik, genom att vi tillför en gynnsam levande bakteriekultur. Den biologiska produkten innehåller en unik sammansättning av bakterier som bryter ner fett och organiskt material utan att producera illaluktande ämnen. Bakterierna är ofarliga för människa, djur och natur.

Bakteriekulturen gör kemi överflödig och eliminerar behovet av både dyra kylanläggningar och hälsofarlig ozon. Biologiska metoder är skonsamma och hållbara. De spar energi – och de spar pengar.

Bakterier och bakterieenzymer håller rent och luktfritt på flygplatsen i Mumbai! Läs mer här!

Läs mer om ORS-BioSystem

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03