Från soprum till hållbart, luktfritt miljöhus!

Avfallstrappans fem nivåer beskriver hur avfall ska tas om hand i Sverige.

I första hand ska mängden avfall minimeras, i andra hand ska det återanvändas, i tredje hand återvinnas, först därefter användas för energiutvinning – och när andra möjligheter är uttömda; deponeras. Avfallstrappan härstammar ur ett EU-direktiv som är antaget i den svenska lagstiftningen (Miljöbalken).

Ett avfallsutrymme kan dock både uppmuntra och motarbeta hållbar källsortering. Vanskötta soprum har förmågan att skapa sällsynt stort obehag. Det blir skräpigt, smutsigt och invaderat av ohyra. Och det luktar! Men man måste ändå gå dit. Man tillbringar dock inte någon längre tid där frivilligt. Risken är att man snabbt gör sig av med sina sopor i närmaste kärl – eller på golvet, eller utanför dörren. 

Ett lättillgängligt, välordnat och rent avfallsutrymme har motsatt inverkan på motivationen. Det blir tydligt att det finns en tanke bakom alla källsorteringsfraktioner. Material kan användas om och om igen, eftersom det finns en omhändertagande struktur på samhällsnivå. Det känns därför meningsfullt att göra en insats för att bidra till en mer hållbar värld.

Avfallstrappan sätter källsorteringen i centrum

Ett hållbart avfallsutrymme befinner sig mitt i avfallstrappan. Det är där hushållssoporna sorteras för materialåtervinning eller energiutvinning. Kraven på sortering ökar dock hela tiden. Fler och fler avfallsslag ingår i sina egna kretslopp; hårdplast, mjukplast, metallförpackningar, kontorspapper, tidningar, pappersförpackningar…fraktionerna blir fler och fler. Detta ställer ökande eller helt nya krav på utrymme och teknik i fastigheter.

När avfallet delas upp i flera fraktioner kan det även hämtas mer sällan. Detta kan i sin tur leda till växande problem med lukter – och inte bara kring behållaren för matavfall. Metall och plastförpackningar innehåller matrester, det brännbara innehåller använda blöjor, gamla mjölkförpackningar surnar bland kartongerna. Överallt finns organiskt avfall som snabbt börjar lukta illa på grund av mikroorganismers nedbrytningsarbete.

Bioterias fristående miljöhus – Bioboden – och den biologiska luktbekämpningen ORS Biosystem erbjuder en helhetslösning på samtliga problem med otrevliga lukter, bristande utrymme och opraktisk planlösning.

Kontakta oss gärna för mer information!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03