thunderstorm

Vad är skillnaden mellan ozon och bioteknik?

Ozon och bioteknik är två radikalt olika metoder med samma slutmål: att komma till rätta med fett- och luktproblem i storköksventilation och avfallsutrymmen.

Vad är ozon?

Ozon är en korrosiv gas med en omisskännlig, “elektrisk” lukt. Ozon genereras spontant vid energiurladdningar, som åskväder, eller med hjälp av ozongeneratorer – för att användas vid luktbekämpning och desinfektion. Ozon består av tre syreatomer istället för två, som i den vanligt förekommande stabila gasen O2. Syre-triaden existerar endast under en kort stund, faller sedan samman och syreatomerna återgår i sin normala konstellation.

Ozonets effektivitet inom luktbekämpning beror på dess kemiska egenskaper – egenskaper som det delar med syre, men i förstärkt form.

Vanligt syre oxiderar (sliter loss elektroner från) allt det kommer i kontakt med. En färsk snittyta i ett äpple blir snabbt brun! Allt levande måste kunna skydda sina ömtåliga biokemiska strukturer från syrets elektronsugande kraft. I våra celler däremot, driver syret den energialstrande process som håller oss vid liv. För samtliga flercelliga organismer är syrets oxiderande förmåga livsnödvändig. För många mikroorganismer är det däremot ett gift. De har aldrig utvecklat förmågan att skydda sig mot syre, men inte heller behovet av det.

Syrets natur förklarar hur det mer kraftfulla ozonet fungerar: det sliter åt sig elektroner med ännu större styrka. Det dödar de mikroorganismer som är ansvariga för bildandet av illaluktande gaser – de är ofta känsliga redan för O– och slår sönder illaluktande substanser på molekylär nivå. Ozonet trasar också sönder de biokemiska strukturerna i fett och eliminerar det genom att upplösa det i sina beståndsdelar.

”Supersyret” ozon är dock giftigt även för människor. Det är mycket farligt att inandas och omges av noggranna säkerhetsföreskrifter. Ozon bör användas med stor försiktighet och läckage till rum där människor befinner sig måste undvikas. Ozon orsakar även korrosion på omgivande material och minskar livslängden hos metall, plast och textilier.

Ozon är problematiskt på flera sätt, framför allt på grund av sin giftighet. De skyddsåtgärder som måste omge all hantering av gasen innebär både kostnader och risker. För närvarande saknas både kunskap och tydliga riktlinjer för hur och i vilka sammanhang det bör användas.

Vad är bioteknik? – De Goda, de Onda och de Nyttiga

Bioteknik innebär en riktad insats mot fettproblemet redan vid källan. Bioterias biologiska produkter minskar kraftigt mängden fett som ackumuleras i rör, imkanaler och filter. Vi tillför särskilt utvalda, högpresterande mikroorganismer som bryter ner fettet kontinuerligt, dag som natt, genom att helt enkelt äta upp det. Både bakterierna och produkterna från deras ämnesomsättning är ofarliga. Fett som konsumeras av gynnsamma bakterier övergår i koldioxid och vatten.

Mikroorganismer, som bakterier, finns alltid naturligt närvarande, överallt. Tanken går gärna till de sjukdomsframkallande, och bakterier i största allmänhet upplevs därför ofta som något som bör elimineras. Undantagslöst. Men naturligt gynnsamma bakterier omger oss i vår vardag. De håller oss friska. De finns som en skyddsfilm på vår hud och bebor vårt tarmsystem där de hindrar de sjukdomsframkallande patogenerna från att få fäste.

Vissa bakterier är nedbrytare som orsakar förruttnelse, men många förbättrar istället vår mat och återfinns i fil, yoghurt, ost och mjölksyrade grönsaker. Där utför de samma slags skyddsfunktion som i vår mage: de hindrar fel sorts bakterier från att kolonisera maten och fördärva den.

Naturen avskyr ett tomrum

Metoder som utplånar samtliga mikroorganismer uppnår tillfälligt ett tomrum. Detta är den traditionella, kemiska strategin, där ozonet ingår. Men ett tomrum fylls snabbt igen av de mikroorganismer som råkar finnas i omgivningen. De mest livskraftiga återkoloniserar den fria ytan, lukten återvänder och i värsta fall har produkten som använts bidragit till en negativ miljöpåverkan. Samt: tillfälligt behandlat symptomet utan att åtgärda problemet!

Den biologiska bekämpningsmetoden innebär att arbeta med ett befintligt, naturligt ekosystem, men samtidigt ersätta de luktproducerande bakterierna med de gynnsamma. De gynnsamma bakterierna upptar därmed utrymmet, om ett omgivande biosystem samtidigt maximerar just deras livsförutsättningar.Bakterier som används för luktkontroll och fettnedbrytning är väl kartlagda. De kräver inga skyddsåtgärder och är ofarliga för människa och miljö. De löser de befintliga problemen (till en låg kostnad) utan att orsaka nya!

Bioterias lösningar bygger på miljövänlig bioteknik. Våra produkter innehåller en särskilt utvald blandning av gynnsamma bakterier som bryter ner fett och organiskt material utan att producera lukt. På så vis uppnår vi en kontrollerad och kontinuerlig fettnedbrytning samtidigt som lukten försvinner – utan att produkten själv efterlämnar några ämnen som är skadliga för människa eller natur.

Bioteknik innebär att vi kan ta kontroll över vilka mikroorganismer som bebor en ekologisk nisch – som ett soprum. Genom att regelbundet dosera rätt sorts bakterier uppnås ett slags skräddarsytt ekosystem av goda bakterier. De håller de oönskade borta, samtidigt som de arbetar mot samma mål som vi: effektiv nedbrytning av fett och eliminering av otrevliga lukter!

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03