Bygga Biobod

Dags att bygga miljöhus för källsortering?

5 viktiga råd när du bygger miljöhus!

Miljömedvetenheten i Sverige är mycket hög. Idén om hållbara kretslopp tilltalar de flesta: Avfall är inte längre bara “sopor” som man gör sig av med – återvinning spar resurser och skonar miljön. Trängsel, smuts, och luktproblem kan dock snabbt nöta ner entusiasmen! Ett rent och fint avfallsutrymme ökar däremot lusten att källsortera.

Ett fristående avfallsutrymme förenklar livet för både boende och sophämtare, genom att lösa många av de problem som närmast utan undantag uppstår i föråldrade soprum.

1. Bygg bort trängsel, smuts och obehag!

Traditionella soprum är trånga och svåra att underhålla. Smuts ansamlas och otrevliga lukter uppstår lätt. Det uppmuntrar ingen att uppehålla sig där längre tid än det tar att snabbt slänga ifrån sig soppåsen! I ett modernt miljöhus med genomtänkt planlösning står det däremot snabbt klart att källsortering är en meningsfull aktivitet. Man kan mycket väl tänka sig att stanna till och göra en praktisk insats för miljön! Bygg därför rymligt, åtkomligt och överblickbart. Undvik otillgängliga smutsfällor och förenkla underhållet.

2. Bygg tillgängligt!

Avfallsutrymmen inne i fastigheter – i synnerhet äldre fastigheter – är ofta svårtillgänliga platser med tunga dörrrar! Det känns besvärlig att gå dit och det skapar en tung och påfrestande arbetsmiljö för sophämtare. Ett välplanerat, fristående miljöhus kan göras betydligt mer lättillängligt för både boende och sophämtare. Placera det helst av allt på en plats med tillfart för sopbilar.

3. Förbered för utvecklingen mot ett än mer hållbart samhälle!

Allt fler avfallsslag behöver egna kärl när allt fler material kan återvinnas. Ett miljöhus eller källsorteringshus fungerar som en liten återvinningscentral med möjlighet att sortera i många olika fraktioner. När man bygger sitt miljöhus bör man tänka på att ha framförhållning: ännu fler fraktioner kan behövs i framtiden.

4. Bekämpa luktproblemen redan innan de uppstår!

Organiskt avfall – matrester, komposterbart, slattar i diverse förpackningar, använda blöjor – börjar genast brytas ner av mikroorganismer. Detta resulterar snabbt i “lukten av sopor”. Kemikalier och ozon är vanliga sätt att bekämpa lukt. Andra är parfymer eller kylaggregat. Samtliga dessa metoder kan ersättas med miljövänlig bioteknik.

Den biologiska metoden innebär att rengöring och luktbekämpning utförs med hjälp av levande mikroorganismer och de enzymer de producerar.  

5. Bygg hållbart!

När hållbarhet och miljö står i centrum bör givetvis även byggnaden där miljöarbetet utförs vara hållbar! Säkerställ att ingående material är miljövänligt och hållbart producerade – samt att materialen är återvinningsbara och så underhållsfria som möjligt för att minska kemikalieanvändningen.

Bioterias fristående miljöhus – Biobod

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03