Bygga Biobod

Dags att bygga miljöhus för källsortering?

5 viktiga råd när du bygger miljöhus!

Miljömedvetenheten i Sverige är mycket hög. Idén om hållbara kretslopp tilltalar de flesta: Avfall är inte längre bara ”sopor” som man gör sig av med – återvinning spar resurser och skonar miljön. Trängsel, smuts, och luktproblem kan dock snabbt nöta ner entusiasmen! Ett rent och fint avfallsutrymme ökar däremot lusten att källsortera.

Ett fristående avfallsutrymme förenklar livet för både boende och sophämtare, genom att lösa många av de problem som närmast utan undantag uppstår i föråldrade soprum.

1. Bygg bort trängsel, smuts och obehag!

Traditionella soprum är trånga och svåra att underhålla. Smuts ansamlas och otrevliga lukter uppstår lätt. Det uppmuntrar ingen att uppehålla sig där längre tid än det tar att snabbt slänga ifrån sig soppåsen! I ett modernt miljöhus med genomtänkt planlösning står det däremot snabbt klart att källsortering är en meningsfull aktivitet. Man kan mycket väl tänka sig att stanna till och göra en praktisk insats för miljön! Bygg därför rymligt, åtkomligt och överblickbart. Undvik otillgängliga smutsfällor och förenkla underhållet.

2. Bygg tillgängligt!

Avfallsutrymmen inne i fastigheter – i synnerhet äldre fastigheter – är ofta svårtillgänliga platser med tunga dörrrar! Det känns besvärlig att gå dit och det skapar en tung och påfrestande arbetsmiljö för sophämtare. Ett välplanerat, fristående miljöhus kan göras betydligt mer lättillängligt för både boende och sophämtare. Placera det helst av allt på en plats med tillfart för sopbilar.

3. Förbered för utvecklingen mot ett än mer hållbart samhälle!

Allt fler avfallsslag behöver egna kärl när allt fler material kan återvinnas. Ett miljöhus eller källsorteringshus fungerar som en liten återvinningscentral med möjlighet att sortera i många olika fraktioner. När man bygger sitt miljöhus bör man tänka på att ha framförhållning: ännu fler fraktioner kan behövs i framtiden.

4. Bekämpa luktproblemen redan innan de uppstår!

Organiskt avfall – matrester, komposterbart, slattar i diverse förpackningar, använda blöjor – börjar genast brytas ner av mikroorganismer. Detta resulterar snabbt i ”lukten av sopor”. Kemikalier och ozon är vanliga sätt att bekämpa lukt. Andra är parfymer eller kylaggregat. Samtliga dessa metoder kan ersättas med miljövänlig bioteknik.

Den biologiska metoden innebär att rengöring och luktbekämpning utförs med hjälp av levande mikroorganismer och de enzymer de producerar.  

5. Bygg hållbart!

När hållbarhet och miljö står i centrum bör givetvis även byggnaden där miljöarbetet utförs vara hållbar! Säkerställ att ingående material är miljövänligt och hållbart producerade – samt att materialen är återvinningsbara och så underhållsfria som möjligt för att minska kemikalieanvändningen.

Bioterias fristående miljöhus – Biobod