LÖSA DRIFTPROBLEM

Givetvis ska du känna dig trygg med våra lösningar i den löpande driften. Därför har vi parallellt med vår utveckling och försäljning även byggt upp ett komplett drift- och underhållsprogram. Vi kallar det BioMaintenance™.

Tommie Jacobsson

Kontakta mig så får du veta mer

Tommie Jacobsson
Bioteria
tommie.jacobsson@bioteria.se

BIOKONVERTERING

BIOKONVERTERING
Att Biokonvertera ett storkök!
Varför Biokonvertering

Biokonvertera och få kontroll

Fett fäster på alla ytor och längs insidorna av alla rör det passerar igenom. Det gäller skorstenar, imkanaler och ventilationsledningar. Samma sak händer i avloppsrör och vattenledningar. Fettet deponeras på alla komponenter som exponeras för matos: som köksfläktar, värmeväxlare och kökskåpor. Fettet följer avloppsvattnet, ansamlas i ledningarna och byggs på tills rören sätts igen av fettproppar.

Dessa egenskaper ger fettet stor förmåga att orsaka olika typer av driftstörningar. Fett kladdar, täpper till och stelnar till hårda avlagringar. Det binder smuts till sig och orsakar dålig lukt när det bryts ner av oönskade mikroorganismer. Under samma process utsöndras korrosiva gaser som angriper materialet i rörledningar, fettavskiljare och imkanaler.

När gynnsamma mikroorganismer kontinuerligt får bryta ner fettet håller de rent, helt naturligt. Vi förbättrar och formar det ekosystem av mikroorganismer som alltid etablerar sig, överallt. Med biotekniska lösningar tar vi kontroll över de biologiska processerna och styr dem i rätt riktning.