tågräls, snabb resa

Bioteria – en samarbetspartner för snabbare samhällsomställning!

Sverige kommer att vara ett av världens mest hållbara länder 2030!

– I alla fall om vi lyckas genomdriva den gröna samhällsomvandling som är vår ambition! Redan 2002 skrevs främjandet av en hållbar utveckling in i svensk grundlag, och Sverige har sedan dess lyckats bli både en föregångare på miljöområdet och världsledande inom innovation.

Samhällsutvecklingen präglas påtagligt av strävan efter hållbara lösningar. Detta förändrar sakta synen på offentliga affärer. Från att ofta ha sökt det billigaste, mest riskfria alternativet så har inköpare och beslutsfattare lagt om strategin till att medvetet premiera nytänkande och lösningar som bidrar till en cirkulär ekonomi.

Innovation, ny teknik och sparsam resursanvändning kommer också att vara centrala för att nå målen i Agenda 2030 – och  funktionsupphandling kommer att vara en stark drivkraft!

Öka förändringstakten och uppnå hållbarhetsmålen!

Offentliga aktörer inom stat, landsting och kommuner har fått en ny strategisk och aktiv roll i byggandet av det hållbara samhället. Denna viktiga uppgradering av beslutsfattares uppgifter inom offentlig sektor sätter i sin tur press på näringslivets miljöteknikföretag att motsvara förväntningarna!

Framtiden tar form, mitt i ett fjärde industriellt skifte och vi bygger den tillsammans – genom samverkan mellan det offentliga och det privata, med stöd av beställarnätverk och med hjälp av innovationspartnerskap.

Vi på Bioteria har stor erfarenhet av långvariga och hållbara samarbeten. Vi har bland annat hjälpt kommuner att biokonvertera hela sitt bestånd av fettavskiljare, avfallsutrymmen och ventilationssystem.

 

Läs mer om Biokonvertering!