tågräls, snabb resa

Bioteria – en samarbetspartner för snabbare samhällsomställning!

Sverige kommer att vara ett av världens mest hållbara länder 2030!

– I alla fall om vi lyckas genomdriva den gröna samhällsomvandling som är vår ambition! Redan 2002 skrevs främjandet av en hållbar utveckling in i svensk grundlag, och Sverige har sedan dess lyckats bli både en föregångare på miljöområdet och världsledande inom innovation.

Samhällsutvecklingen präglas påtagligt av strävan efter hållbara lösningar. Detta förändrar sakta synen på offentliga affärer. Från att ofta ha sökt det billigaste, mest riskfria alternativet så har inköpare och beslutsfattare lagt om strategin till att medvetet premiera nytänkande och lösningar som bidrar till en cirkulär ekonomi.

Innovation, ny teknik och sparsam resursanvändning kommer också att vara centrala för att nå målen i Agenda 2030 – och  funktionsupphandling kommer att vara en stark drivkraft!

Öka förändringstakten och uppnå hållbarhetsmålen!

Offentliga aktörer inom stat, landsting och kommuner har fått en ny strategisk och aktiv roll i byggandet av det hållbara samhället. Denna viktiga uppgradering av beslutsfattares uppgifter inom offentlig sektor sätter i sin tur press på näringslivets miljöteknikföretag att motsvara förväntningarna!

Framtiden tar form, mitt i ett fjärde industriellt skifte och vi bygger den tillsammans – genom samverkan mellan det offentliga och det privata, med stöd av beställarnätverk och med hjälp av innovationspartnerskap.

Vi på Bioteria har stor erfarenhet av långvariga och hållbara samarbeten. Vi har bland annat hjälpt kommuner att biokonvertera hela sitt bestånd av fettavskiljare, avfallsutrymmen och ventilationssystem.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03