Fettavskiljare och matavfallssystem

Kostnadseffektiva fettavskiljare, matavfallssystem och avlopp

Med fettavskiljare och matavfallssystem som bygger på smart miljöteknik får verksamheten en lösning som minskar kostnaderna för drift och underhåll samt driftstörningar som lukt, stopp och igensättningar.

Produkter

Tjänster

Om Fettavskiljare och matavfallssystem

Välj fettavskiljare och matavfallssystem från Bioteria

Vi hjälper dig att välja en fettavskiljare som passar dina förutsättningar. Våra produkter baseras på bioteknik och använder mikroorganismer för att bryta ner och konsumera fettet. De finns i flera olika utföranden och kan installeras i marken eller inomhus. Vi har även driftsäkra helhetslösningar för matavfallssystem med fokus på att minimera problem med stopp, lukt och ohyra.

  • Minskar tömningsbehovet
  • Reducerar lukt- och driftstörningar
  • Energieffektivt och låg klimatpåverkan

Hur driftsäker är er fett- och matavfallshantering?

Kommuner, verksamheter och fastigheter behöver alla på något sätt hantera fett, matavfall och annat organiskt material. Men med marknadens traditionella lösningar är det svårt skapa en kostnadseffektiv och driftsäker hantering med minimalt antal driftfel och tömningar.

Höga kostnader

Traditionell hantering av fett- och matavfall ger höga kostnader för tömningar, akuta stopp och insatser.

DRIFTSTÖRNINGAR

Odörer, flugor och ohyra uppstår snabbt om det blir stopp i en fettavskiljare eller ett matavfallssytem.

Negativ klimatpåverkan

Traditionell hantering innebär fler tunga transporter, ökad kemikalieanvändning och kostsam energiförbrukning.

Fördelar med bioteknik

Investera i smart bioteknik för hållbar fett- och matavfallshantering

En övergång till bioteknik behöver inga omfattande ekonomiska eller tidsmässiga investeringar, dessutom har det flera fördelar. Vi hjälper er att hitta en hållbar lösning som passar just era verksamhetsbehov.

På Bioteria har vi den kunskap och erfarenhet som behövs för att stötta er verksamhet från start till mål. Vi utreder behov och föreslår lösningar för fett- och matavfallshantering samt installerar, driftsätter och underhåller.

Vi erbjuder fettavskiljare och matavskiljare baserad på bioteknik. Men vi kan även biokonvertera dina befintliga system – oavsett fabrikat. Det innebär att till exempel fetter och dålig lukt tas om hand av mikroorganismer i en naturlig och kemikaliefri process.

Med bioteknik blir det enklare för fastighetsägare och verksamhetsutövare att få ett hygieniskt, resurssnålt och fungerande fett- och matavallshantering med långsiktigt hållbarhet.

Luktfri arbetsmiljö

Med hjälp av biologi och vårt luftningssystem skapas en effektiv luktbekämpning i fettavskiljaren.

Kostnadseffektivt

Med bioteknik tas fettet om hand på plats vilket minskar kostnaderna för driftstopp, underhåll och månatliga transporter.

Lågt klimatavtryck

När bioteknik ersätter kemikalier och traditionella avskiljare minskar energiförbrukningen och klimatavtrycket.

Miljövänligt

Bioteknik baseras på ett kretsloppstänk där det är naturliga processer som omvandlar fett till koldioxid och vatten.

Minskat underhåll

Biotekniska lösningar är mer självgående än de traditionella och kräver inte lika mycket manuellt underhållsarbete.

Digitala tillval

Vi erbjuder uppkopplade lösningar för fjärrstyrning och övervakning till ditt installerade biosystem.

Fettavskiljare förberedda för biologisk rening.

I Bioterias sortiment finns fettavskiljare som är  avsedda för biologisk rening av fetthaltigt avloppsvatten.

 

Fettavskiljarna finns i alla nominella storlekar och i olika utföranden för att tillgodose specifika behov.

 

fettavskiljare med bioteknologisk rening

FLEXIBLA TANKAR

Flexibla fettavskiljare som lätt anpassas utifrån rådande förhållanden

UPPFYLLER ALLA KRAV

Samtliga fettavskiljare är CE-märkta och tillverkad enligt SS EN 1825-1

BIOLOGISK RENING

Förberedda för Bioterias fett- och luktreduceringssystem – GOR BioSystem

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5