kock södertälje

Det uthålliga storköket

I ett storkök finns alla de områden där vår bioteknik verkligen kan göra skillnad!

I ett storkök används stora mängder fett. Det innebär en ständig kamp mot fettet i alla dess former och på alla fronter – på samtliga arbetsytor, i avloppen, i ventilationen, i skorstenar, imkanaler och kökskåpor. Fettet osar, stänker, droppar och kladdar. Det fäster vid insidan av alla rör och alla kanaler det passerar. Överallt ansamlas det, avsiktligt (i fettavskiljare) eller oavsiktligt (alla andra platser!). Fettet kräver kontinuerliga åtgärder, som tömning och sotning, samt ett slitsamt evighetsarbete med kemisk och mekanisk rengöring.

Fettet, och kampen mot det, sliter på vår miljö och på de människor som arbetar i storköken. Men det betyder också att storköket står i centrum för Bioterias biotekniska lösningar. Här kan vi skapa hållbara och rena kretslopp med hjälp av bioteknik! – med sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö som ren bonus.

Vår verksamhet har gjort oss till experter på fett. Fett, och fettrikt avfall (matrester) har vissa egenskaper som snabbt blir uppenbara för alla: det luktar illa! Fettet har även andra, mer förrädiska, egenskaper som kan visa sig i form av höga elräkningar – eller i värsta fall som stopp i avloppet, översvämning och brand.

Vår bioteknik innebär att vi använder naturens egna metoder för att bryta ner fett och organiskt material. Våra biosystem är skräddarsydda för hårt arbete i olika delar av ett storkök: i fettavskiljaren, i ventilationen, avloppet och i avfallsutrymmet.

Biokonvertera storköket!

VENT BioSystem bygger in biotekniken i imkanalerna och håller dem rena.

I en vanlig skola går 50 000- 70 000 kr/år till spillo i värmeförluster på grund av att man inte kan återvinna värmen. Varje år brinner mellan 6-12 restauranger på grund av fett i ventilationen.

ORS BioSystem behandlar illaluktande matavfall helt utan kyla eller ozon.

Framtidens avfallshantering behöver vara både miljövänlig och hållbar. Den måste baseras på ett kretsloppstänkande och använda – och återanvända – naturens resurser effektivt och sparsamt. Samtidigt måste den vara effektiv, ren och billig.  

GOR Biosystem gör fettavskiljaren till en välkontrollerad bioreaktor.

När goda bakterier konsumerar fettet elimineras lukt och behovet av tömning minskar kraftigt. Under 20 år med GOR BioSystem har tusentals anläggningar installerats, miljontals kronor har sparats och vår atmosfär har skonats från en astronomisk mängd koldioxid. (En enda fettavskiljare med GOR BioSystem beräknas spara i snitt 2 ton co2/år!).

BCA BioSystem är en liten problemlösare som används specifikt på platser där fettansamling, igensättningar o lukt är vanliga och återkommande.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03